Khái niệm về bề mặt trao đổi khí? – Đại Học Đông Đô Hà Nội – Skin Fresh – 7 ngày sạch mụn – https://vvc.vn

Câu hỏi : Khái niệm về bề mặt trao đổi khí ? Trả lời : Bề mặt trao đổi khí là nơi tiến hành quy trình tiến độ trao đổi khí ( nhận O2 và giải phóng CO2 ) giữa khung hình với vạn vật thiên nhiên và môi trường tự nhiên .Bạn đang xem : Khái niệm về bề mặt trao đổi khí ?

Nội dung của câu hỏi trên nằm trong phần kiến thức về Hô hấp ở động vật, hãy cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu nhé!

A. LÝ THUYẾT

1. Hô hấp là gì?

Hô hấp là tập hợp những quy trình, trong đó khung hình lấy ôxi từ bên ngoài vào để ôxi hóa những chất trong tế bào và giải phóng nguồn năng lượng cho những hoạt động giải trí sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài. – Nguyên tắc của quy trình hô hấp : Khuyếch tán khí từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. – Hô hấp gồm có những quy trình hô hấp ngoài và hô hấp trong, luân chuyển khí. + Hô hấp ngoài : là quy trình trao đổi khí với thiên nhiên và môi trường bên ngoài trải qua bề mặt trao đổi khí ( phổi, mang, da ) giữa khung hình và thiên nhiên và môi trường → cung ứng oxi cho hô hấp tế bào, thải CO2 từ hô hấp trong ra ngoài. + Hô hấp trong là quy trình trao đổi khí trong tế bào và quy trình hô hấp tế bào, tế bào nhận O2, thực thi quy trình hô hấp tế bào và thải ra khí CO2 để triển khai những quy trình trao đổi khí trong tế bào. khai niem ve be mat trao doi khi 1Các giai đoạn của quá trình hô hấp

2. Bề mặt trao đổi khí là gì?

– Bề mặt trao đổi khí là nơi thực thi quy trình trao đổi khí ( nhận O2 và giải phóng CO2 ) giữa khung hình với thiên nhiên và môi trường. – Bể mặt trao đổi khí của cơ quan hô hấp của động vật hoang dã phải cần phân phối được những nhu yếu sau đây + Bể mặt trao đổi khí rộng, diện tích quy hoạnh lớn + Mỏng và khí ẩm giúp khí khuếch tán qua thuận tiện ( khí O2 và CO2 thuận tiện khuếch tán qua ). + Có rất nhiều mao mạch và sắc tố hô hấp ( những hợp chất có màu, phối hợp một cách thuận nghịch với oxi. Ở tổng thể động vật hoang dã có xƯơng sống và rất nhiều động vật hoang dã không xương sống có hemoglobin ( huyết cầu tố ). Hemoerythrin ( chứa nhân sắt ) và hemoxianin ( chứa nhân đồng ) thấy ở động vật hoang dã bậc thấp và thường hoà tan trong huyết tương, ái lực của chúng với oxy cũng gần như hemoglobin hoặc thấp hơn đôi chút ( x. Hemoglobin ). + Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ O2 và CO2. + Nguyên tác : Khí khuếch tán từ nơi P cao – > P thấp. Khuếch tán chậm nhưng bù lại phổi có diện tích quy hoạnh bề mặt lớn – > bảo vệ được nhu yếu trao đổi khí. Khái niệm về bề mặt trao đổi khí? (ảnh 2)

B. BÀI TẬP

Bài tập 1: Bề mặt trao đổi khí có các đặc điểm?

A. Diện tích bề mặt lớn. B. Mỏng và luốn khí ẩm. C. Có nhiều mao mạch và có sự lưu thống khí. D. Cả ba ý trên

Đáp án đúng : D. Cả ba ý trên
Giải thích : Bề mặt trao đổi khí của cơ quan hô hấp của động vật hoang dã hoang dã phải cần đáp ứng được những nhu yếu sau đây + Bề mặt trao đổi khí rộng, diện tích quy hoạnh quy hoạnh lớn + Mỏng và khí ẩm giúp khí khuếch tán qua thuận tiện + Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp + Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ để những khí khuếch tán thuận tiện → Đáp án cần chọn là : D

Bài tập 2: Điều nào sau đây đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật?

A. Có sự lưu thông tạo ra sự cân đối về nồng độ O2 và CO2 để những khí đó khuếch tán qua bể mặt trao đổi khí. B. Có sự lưu thông tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2 để những khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí C. Không có sự lưu thông khí, O2 và CO, tự động hóa khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí. D. Không có sự lưu thông khí, O2 và CO2 được luân chuyển dữ thế dữ thế chủ động qua bề mặt trao đổi khí Đáp án đúng : B. Có sự lưu thông tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2 để những khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí Hiệu quả trao đổi khí ở động vật hoang dã hoang dã có sự lưu thông tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2 để những khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí .

Bài tập 3: Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng, cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được thực hiện như thế nào?

Đáp án : Trao đổi khí ở côn trùng nhỏ nhỏ nhờ mạng lưới mạng lưới hệ thống ống khí. Hệ thống này được cấu trúc bởi những ống dẫn chứa không khí, một đầu thông với bên ngoài nhờ những lỗ thở, một đầu phân thành những ống nhỏ hơn tiếp xúc với tế bào khung hình. Trao đổi khí ở cá nhờ mang. Mang cá gồm những phiến mang, trên những phiến mang có mạng lưới mạng lưới hệ thống mao mạch. Máu chảy trong mao mạch theo hướng song song và ngược chiều với dòng nước, giúp cho cá lấy được khoảng chừng 80 % O2 trong nước. Mang được bảo vệ nhờ khoang mang và nắp mang. Lưỡng cư trao đổi khí qua da và phổi. Chúng đa số hô hấp qua da. Da trần, mềm, ẩm, dưới da có mạng lưới mạng lưới hệ thống mao mạch giúp cho lưỡng cư trao đổi khí hiệu suất cao. Phổi có cấu trúc đơn thuần gồm những phế nang với hệ mao mạch xum xê giúp trao đổi khí. Sự thông khí ở phổi nhờ vào sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng Bò sát, thú trao đổi khí bằng phổi. Phổi gồm nhiều phế nang. Các phế nang có thành rất mỏng mảnh, nhiều mao mạch nên khí O2 và CO2 thuận tiện khuếch tán qua. Không khí đi vào và đi ra khỏi phổi nhờ mạng lưới mạng lưới hệ thống đường dẫn khí ( mũi, khí quản, phế quản ) .
Chim trao đổi khí bằng phổi và mạng lưới hệ thống túi khí. Túi khí là những khoang rỗng chưa khí. Phổi cấu trúc bởi ống khí có mao mạch bao quanh, mạng lưới hệ thống ống khí thông với mạng lưới hệ thống túi khí. Chim hít vào và thở ra đều lấy được O2 nên có hiệu suất hô hấp cao .
Chim, thú, bò sát hô hấp đa số nhờ những cơ hô hấp co dãn làm đổi khác thể tích của khoang bụng và lồng ngực. Đăng bởi : Đại Học Đông Đô Chuyên mục : Lớp 11, Sinh 11

Source: https://vvc.vn
Category : Đồ Cũ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay