Hợp đồng tư vấn giám sát khảo sát mới nhất 2021

Hợp đồng tư vấn giám sát khảo sát là văn bản thỏa thuận hợp tác giữ bên chủ góp vốn đầu tư và bên nhà thầu tư vấn về việc làm theo dõi, giám sát những bước kiến thiết thực thi khu công trình thiết kế xây dựng. Trong đó hợp đồng cần có những pháp luật đơn cử về việc làm cần triển khai, ngân sách, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên để bảo vệ việc triển khai hợp đồng diễn ra trang nghiêm và đạt hiệu suất cao cao .

1. Mẫu Hợp đồng tư vấn giám sát khảo sát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT KHẢO SÁT

Số :Hợp đồng tư vấn giám sát khảo sátHợp đồng tư vấn giám sát khảo sát

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ Luật xây dựng 2014;
 • Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ 2005;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên:

Hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2020, tại …., chúng tôi gồm :

BÊN A: BÊN THUÊ TƯ VẤN

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ATrụ sở chính :Mã số thuế :Số điện thoại cảm ứng :Đại điện :Chức vụ

BÊN B: BÊN TƯ VẤN

Công ty CP BTrụ sở chính :Mã số thuế :Số điện thoại thông minh :Đại diệnChức vụ :Sau khi đàm đạo, thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng tư vấn giám sát với những pháp luật sau :

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A có nhu yếu thuê tư vấn giám sát và bên B chấp thuận đồng ý nhận tư vấn giám sát. Do đó bên A thuê bên B tư vấn giám sát trong công tác làm việc khảo sát địa chất khu công trình – địa kỹ thuật của bên A với những nội dung sau :

 • Đối tượng
 • Thời gian
 • Địa điểm
 • Mục đích

Điều 2. Thực hiện hợp đồng

Bên A cung ứng rất đầy đủ những thông tin và sách vở thiết yếu tương quan đến khu công trình cần khảo sátBên B thực thi việc làm tư vấn giám sát :+ Tư vấn giám sát khảo sát địa chất ship hàng phong cách thiết kế nền móng nhằm mục đích phân phối thông tin về đất nền và nước ngầm Giao hàng phong cách thiết kế nền móng

 • Khảo sát địa chất: lập phương án khảo sát, triển khai thi công hiện trường, triển khai thí nghiệm trong phòng và tổng hợp, lập báo cáo kết quả khảo sát
 • Tư vấn giám sát: kiểm tra yêu cầu kỹ thuật, phương án và các tiêu chuẩn kiến nghị áp dụng làm cơ sở để kiểm tra giám sát

+ Tư vấn giám sát địa kỹ thuật : tư vấn giám sát những về đề tương quan đến mặt phẳng, đất, nước và nền móng

 • Kiểm tra giám sát công tác đắp đất
 • Kiểm tra giám sát công tác đào đất
 • Kiểm tra giám sát công tác thi công nền móng

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

Tổng chi phí tư vấn giám sát khảo sát : … … đồng ( bằng chữ : … … … )Thời hạn thanh toán giao dịch :

 • Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bên A thanh toán 50% giá trị hợp đồng cho bên B
 • Bên A thanh toán 50% còn cho bên B khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng

Hình thức : trả tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền ( Người nhận : … … … … …. STK : … … … … … … …. )

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Quyền của bên A

– Sở hũu và sử dụng loại sản phẩm tư vấn– Kiểm tra chất lượng việc làm của bên B– Yêu cầu sửa đổi, bổ trợ mẫu sản phẩm tư vấn không bảo vệ chất lượng theo thỏa thuận hợp tác hợp đồng– Yêu cầu bên B đổi khác cá thể tư vấn không phân phối được nhu yếu năng lượng theo pháp luật .

4.2. Nghĩa vụ của bên A

– Cung cấp cho bên B thông tin về nhu yếu việc làm, tài liệu, bảo vệ thanh toán giao dịch và những phương tiện đi lại thiết yếu để ship hàng quy trình triển khai hợp đồng .– Bảo đảm quyền tác giả so với mẫu sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo hợp đồng .– Giải quyết yêu cầu của bên B theo thẩm quyền– Thanh toán rất đầy đủ, đúng hạn– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn và khá đầy đủ của những tài liệu do mình phân phối. Bồi thường thiệt thại cho bên B nếu bên A cung ứng thông tin không đúng mực, không khá đầy đủ dẫn đến thiệt hại cho bên B

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1. Quyền của bên B

– Yêu cầu bên A cung ứng thông tin, tài liệu tương quan đến việc làm hợp đồng– Đề xuất biến hóa điều kiện kèm theo cung ứng dịch vụ tư vấn vì quyền lợi của bên A– Từ chối thực thi việc làm không hài hòa và hợp lý ngoài khoanh vùng phạm vi hợp đồng và những nhu yếu trái pháp lý của bên A– Được bảo vệ quyền tác giả theo pháp luật của pháp lý– Được giao dịch thanh toán rất đầy đủ, đúng hạn .

5.2. Nghĩa vụ của bên B

– Hoàn thanh việc làm đúgn quá trình, chất lượng theo thỏa thuận hợp tác hợp đồng– Bảo quan và giao lại cho bên A những tài liệu và trang thiết bị do bên A cung ứng sau khi triển khai xong công việc– Giữ bí hiểm liên quân đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng và pháp lý pháp luật– Thực hiện việc làm đúng pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn vận dụng chọ hợp đồng– Cung cấp hồ sơ, tài liệu phụ vụ cho những cuộc họp, báo cáo giải trình, đánh giá và thẩm định, … theo nhu yếu

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp tác hợp đồng và pháp luật của pháp lý. Thiệt hại trong thực tiễn phải được bồi thường hàng loạt và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và quyền lợi bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không vận dụng những giải pháp thiết yếu, hài hòa và hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình .

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực thi tráng lệ những pháp luật đã thỏa thuận hợp tác trên, không được biến hóa hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không triển khai hoặc đơn phương đình chỉ triển khai hợp đồng mà không có nguyên do chính đáng thì sẽ bị phạt 8 % giá trị hợp đồng bị vi phạm .

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng : động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, cuộc chiến tranh, dịch bệnh, … khiến việc triển khai hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận hợp tác tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 02 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, những bên có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng, bên B thanh toán giao dịch ngân sách theo tỷ suất triển khai xong việc làm cho bên A .

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm hết trong những trường hợp sau :

 • Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 • Một trong các bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng này mà không khắc phục  trong vòng 07 ngày để từ ngày nhận được thông báo của bên kia.
 • Trong các trường hợp bất khả kháng.

Trường hợp một bên đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng phải thông tin trước 07 ngày cho bên kia .

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp có tranh chấp phát sinh, hai bên cùng nhau bàn luận xử lý trên ý thức hợp tác, thỏa thuận hợp tác những bên cùng có lợi. Trường hợp những bên không tự xử lý được thì sẽ nhu yếu Tòa án có thẩm quyền xử lý. Chi tiêu cho mọi hoạt động giải trí kiểm tra, xác định, lệ phí tòa án nhân dân do bên có lỗi chịu .

Điều 11. Điều khoản bảo mật

Các bên cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối những bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có chứa thông tin bảo mật thông tin của công ty cho đến khi : công ty đã chấm hết hoạt động giải trí ; những thông tin mật đã được công ty thông dụng thoáng rộng trước công chúng. Không mua và bán, sử dụng, chuyển giao hoặc thu lợi theo một phương pháp nào đó bật mý thông tin mật mà mình đã thu hoặc biết được trong quy trình triển khai hợp đồng

Điều 12. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký .Các bên cam kết thực thi đúng những pháp luật trong hợp đồng và bảo vệ bí hiểm thông tin .Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc kiểm soát và điều chỉnh nào tương quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, kiểm soát và điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực hiện hành .

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

( Ký và ghi rõ họ tên ) ( Ký và ghi rõ họ tên )

2. Mẫu Hợp đồng tư vấn giám sát nhà dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN GIÁM SÁT NHÀ DÂN

Số : … / …

Căn cứ :– Bộ luật dân sự năm ngoái ;– Luật thương mại 2005 ;– Luật kiến thiết xây dựng năm trước ;– Các văn bản hướng dẫn khác ;– Nguyện vọng và ý chí của những bên .Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm :

A. Bên A (Bên tư vấn)

Công ty:

– Trụ sở chính :– Số điện thoại cảm ứng :– Mã số thuế :– Người đại diện thay mặt theo pháp lý : Chức vụ :

B. Bên B (Chủ xây dựng)

Ông/bà:

– Giới tính :– Quốc tịch :– Địa chỉ :– Số điện thoại thông minh :– Số cccd / cmnd : Ngày cấp : Nơi cấp :

Hôm nay, ngày …, hai bên cùng thống nhất và ký kết Hợp đồng tư vấn giám sát nhà dân với các điều khoản cụ thể sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

1. Bên B đồng ý chấp thuận giao và Bên A đồng ý chấp thuận nhận thực thi việc làm tư vấn giám sát khu công trình nhà ở với những việc làm đơn cử sau :––2. Đối tượng tư vấn giám sát :– Nhà dân tại địa chỉ … ;– Diện tích :– Chủ sở hữu :

Điều 2: Tiến độ thực hiện

1. Thời gian thực thi : ngay khi hợp đồng có hiệu lực hiện hành ;2. Bên B giao cho Bên A hàng loạt hồ sơ, chứng từ tương quan đến hoạt động giải trí tư vấn gồm có :

Điều 3: Giá trị hợp đồng và thanh toán

1. Giá trị của hợp đồng :2. Giá trị hợp đồng trên là ngân sách trọn gói cho hoạt động giải trí tư vấn giám sát của Bên A như ngân sách máy móc, nhân lực và những ngân sách khác ;3. Phương thức thanh toán giao dịch :

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Được tạo điều kiện kèm theo và tương hỗ tối đa để triển khai xong việc làm ;2. Được thanh toán giao dịch vừa đủ và đúng hạn giá trị hợp đồng ; được nhu yếu Bên B thanh toán giao dịch trong trường hợp Bên B chậm thanh toán giao dịch ;3. Từ chối triển khai việc làm không hài hòa và hợp lý ngoài khoanh vùng phạm vi hợp đồng và những nhu yếu trái pháp lý của Bên B ;4. Tổ chức và cá thể tư vấn giám sát có đủ năng lượng và chứng từ hành nghề theo luật định ;5. Hoàn thành việc làm đúng nhu yếu, đúng thời hạn ;6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi triển khai không đúng nội dung hợp đồng đã ký kết .

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Được tương hỗ, tư vấn giám sát bởi những chuyên viên có trình độ ;2. Cung cấp cho Bên A thông tin về nhu yếu việc làm, tài liệu tương quan đến việc tư vấn giám sát ;3. Thanh toán khá đầy đủ và đúng hạn cho Bên A ;4. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực và không thiếu của những tài liệu do mình phân phối. Bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu phân phối thông tin không đúng chuẩn, không rất đầy đủ theo pháp luật của hợp đồng .

Điều 6: Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký và chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành theo lao lý của hợp đồng ;2. Các trường hợp chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng :– Một trong hai bên không triển khai đúng thỏa thuận hợp tác hợp đồng, bên còn lại có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng ;– Một trong hai bên không hề liên tục thực thi hợp đồng vì nguyên do bất khả kháng hoặc nguyên do khác được sự chấp thuận đồng ý của bên còn lại ;– Hợp đồng không hề liên tục thực thi được nguyên do khách quan ;– Kết thúc do cả hai bên đã hoàn tất nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hợp đồng .3. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý ngang nhau .

ĐẠI DIỆN BÊN A                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ

500.000đ

( Giao kết quả ngay lập tức sau 24 h )

— Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG Thời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại 24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa 24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt 24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản 24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế 24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng 24h
Hợp đồng lắp đặt 24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR 24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển 24h
Hợp đồng dịch vụ 24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế 24h
Hợp đồng thuê khoán 24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu 24h
Hợp đồng xây dựng/thi công 24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án 24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng 24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi 24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản 24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần 24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản 24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ 24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền 24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh 24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên 24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên 24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp 24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ 24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh 24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu 24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh 24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu 24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu 24h
Hợp đồng đầu tư 24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền 24h
Hợp đồng lao động 24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo 24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ 24h
Hợp đồng đặt cọc 24h
Hợp đồng ủy quyền 24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được update những mẫu Hợp đồng chi tiết cụ thể, không thiếu nhất. Tất cả những loại hợp đồng kinh tế tài chính ; hợp đồng dân sự ; hợp đồng thương mại ; hợp đồng mua và bán ; hợp đồng dịch vụ ; hợp đồng kinh doanh thương mại đều được kiến thiết xây dựng dựa trên những lao lý về hợp đồng mới nhất địa thế căn cứ vào những kiểm soát và điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ .Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận hợp tác của những bên nằm trong hiên chạy dọc pháp lý được cho phép. Chúng tôi sẽ bảo vệ tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, hoàn toàn có thể sử dụng làm địa thế căn cứ xử lý mọi tranh chấp sau này và tham gia những thủ tục hành chính, khởi kiện, tìm hiểu hợp pháp .

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho người mua mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung ứng những dịch vụ như kiểm tra, nhìn nhận hợp đồng ; tùy chỉnh lao lý theo nhu yếu trong thực tiễn ; xử lý những tranh chấp về hợp đồng ; tư vấn giải quyết và xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác .

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời hạn đảm nhiệm là 24/7, ship hàng người mua là niềm hạnh phúc của chúng tôi .

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 – GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI

Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM