Hóa đơn điện nước không mang tên Cty được tính vào chi phí hợp lý?

Hóa đơn điện nước không mang tên công ty là những hóa đơn tiền điện nước trong thực tiễn của công ty. Nhưng tên người mua không có tên công ty .

Hiện nay, có rất nhiều Công ty đi thuê nhà làm văn phòng. Nhưng lại không chú ý những hóa đơn tiền điện nước vẫn để tên chủ nhà. Những hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty thì được hạch toán vào ngân sách khi tính thuế TNDN. Nhưng không được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào .
Tham khảo :
Hóa đơn hài hòa và hợp lý hợp lệ và hợp pháp là thế nào ?

Các khóa học thực hành kế toán tại Kế toán Việt Hưng

Bạn đang đọc: Hóa đơn điện nước không mang tên Cty được tính vào chi phí hợp lý?

1. Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được tính vào ngân sách được trừ hay không ?

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 06/08/2015 sửa đổi bổ trợ Điều 6 Thông tư 78/2014 / TT-BTC pháp luật .

“ Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế

1. Trừ những khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 điều này. Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu phân phối đủ những điều kiện kèm theo sau :
a ) Khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động giải trí SXKD của doanh nghiệp .
b ) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo lao lý của pháp lý .
c ) Khoản chi nếu có hóa đơn mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. ( giá đã gồm có thuế GTGT ). Khi thanh toán giao dịch phải có chứng từ thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền mặt thực thi theo lao lý của những văn bản pháp lý về thuế GTGT .

Và Sửa đổi bổ sung Điểm 2.15

Chi trả tiền điện, tiền nước so với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ mái ấm gia đình, cá thể cho thuê khu vực SXKD ký trực tiếp với đơn vị chức năng phân phối điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong những trường hợp sau :
a ) Trường hợp doanh nghiệp thuê khu vực SXKD trực tiếp thanh toán giao dịch tiền điện, nước cho nhà sản xuất điện, nước. Nhưng không có những hóa đơn giao dịch thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê khu vực SXKD .
b ) Trường hợp doanh nghiệp thuê khu vực SXKD thanh toán giao dịch tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê khu vực sản xuất kinh doanh thương mại không có chứng từ thanh toán giao dịch tiền điện, nước. Đối với người cho thuê khu vực SXKD tương thích với số lượng điện, nước trong thực tiễn tiêu thụ và hợp đồng thuê khu vực SXKD .

Kết luận: Căn cứ vào 2 quy định trên, thì hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được tính vào chi phí được trừ. Nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Khoản chi tiền điện nước không mang tên công ty trong thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động giải trí SXKD của doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp trực tiếp thanh toán giao dịch tiền điện, nước cho nhà phân phối hay giao dịch thanh toán tiền điện nước với chủ sở hữu cho thuê nhà .
  • Có vừa đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo pháp luật của pháp lý
  • Có hợp đồng thuê khu vực hoạt động giải trí tại địa chỉ hóa đơn tiền điện, nước .

2. Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào hay không ?

Theo khoản 15 Điều 14 Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC, ngày 31/12/2013 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01/01/2014 pháp luật :

“15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

  • Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng lao lý của pháp lý .
  • Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong những chỉ tiêu như :

– Tên của người bán
– Địa chỉ của người bán
– Mã số thuế của người bán

  • Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong những chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua. Nên không xác lập được người mua ( Trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này ) ;
  • Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống ( không có HHDV vụ kèm theo ) ;
  • Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị trong thực tiễn của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi .

Kết luận:

Hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty thì không được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào .

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Source: https://vvc.vn
Category: Điện Nước

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM