Đặc điểm của dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa

1. Pháp luật XHCN trong thời kì kiến thiết xây dựng nền kinh tế tài chính kế hoạch hoá tập trung chuyên sâu và chính sách hành chính, quan liêu, bao cấp

Dòng họ pháp luật xã hội chủ nghĩa (sau đây gọi tắt là “XHCN”) có các đặc điểm cơ bản sau đây:


– Đây là hệ thống pháp luật gắn liền với hệ tư tưởng Mác – Lênin về nguồn gốc, thực chất, hình thức nhà nước và pháp luật, gắn liền với Cách mạng tháng Mười năm 1917 của nước Nga và sự sinh ra, tăng trưởng của nhà nước XHCN .

– So với các hệ thống pháp luật khác thì đây là hệ thống pháp luật ra đời muộn nhất. Hệ thống pháp luật Hồi giáo ra đời từ thế kỉ VII, hệ thống pháp luật Anh – Mỹ ra đời từ thế kỉ X, hệ thống lục địa châu Âu ra đời từ thế kỉ XIII, còn dòng họ pháp luật XHCN ra đời vào đầu thế kỉ XX.

– Mặc dù đây là hệ thống pháp luật chịu nhiều ảnh hưởng tác động của hệ thống pháp luật lục địa châu Âu nhất là những chế định pháp luật dân sự, tuy nhiên hệ thống pháp luật này không phân loại thành công pháp và tư pháp .
– Dòng họ pháp luật XHCN cũng giống như hệ thống lục địa châu Âu, gắn liền với hệ thống tố tụng thẩm vấn .
– Đây là hệ thống pháp luật coi trọng pháp luật thành văn và không có truyền thống lịch sử vận dụng án lệ .
– Dòng họ pháp luật XHCN gồm có cả những nước châu Âu, châu Á và châu Mỹ Latinh thế cho nên những nước thuộc dòng họ pháp luật XHCN có truyền thống lịch sử pháp luật rất khác nhau .
Vì lí do trên đây khi nói đến những đặc thù của pháp luật XHCN tất cả chúng ta phải chia làm 2 quá trình :
Giai đoạn 1 : Pháp luật XHCN trong thời kỳ kinh tế tài chính kế hoạch hóa tập trung chuyên sâu và chính sách hành chính quan liêu bao cấp ( ở Trung Quốc từ khi xây dựng nước Cộng hòa nhân dân Trung Quốc đến năm 1979, Nước Ta từ năm 1958 đến năm 1986 ) .
Giai đoạn 2 : Pháp luật XHCN trong thời kì kiến thiết xây dựng kinh tế thị trường ( Trung Quốc từ năm 1979, Nước Ta từ năm 1986 đến nay ) .

1. Pháp luật XHCN trong thời kì xây dựng nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung và cơ chế hành chính, quan liêu, bao cấp

Nhìn chung hệ thống pháp luật những nước XHCN trong tiến trình này có những đặc thù sau đây :
– Thiết lập chính sách công hữu về tư liệu sản xuất dưới hai hình thức là chiếm hữu nhà nước và chiếm hữu tập thể .
– Xây dựng nền kinh tế tài chính kế hoạch hoá tập trung chuyên sâu, những đơn vị chức năng sản xuất kinh doanh thương mại thuộc chiếm hữu nhà nước không có quyền tự định đoạt về kế hoạch sản xuất kinh doanh thương mại của mình mà phải theo kế hoạch từ cấp trên đưa xuống .
– Công dân không có quyền chiếm hữu về tư liệu sản xuất, không có quyền tự do kinh doanh thương mại .
– Kinh tế đối ngoại không tăng trưởng, hoạt động giải trí xuất nhập khẩu, góp vốn đầu tư quốc tế không có điều kiện kèm theo tăng trưởng do quan hệ cạnh tranh đối đầu giữa những nước XHCN và tư bản chủ nghĩa .
– Ở những nước XHCN, pháp luật thương mại, kinh doanh thương mại, công ty, sàn chứng khoán, góp vốn đầu tư trong nước cũng như quốc tế ) không có điều kiện kèm theo tăng trưởng .
– Về chính sách chính trị đều thiết lập vai trò chỉ huy của Đảng cộng sản và triển khai chính sách nhất nguyên .
– Một số nước XHCN do tôn vinh tính giai cấp nhưng không để cao tính xã hội của nhà nước nên đã không thực thi tốt chủ trương đoàn kết dân tộc bản địa, đoàn kết những lực lượng trong xã hội để thiết kế xây dựng nhà nước và xã hội tăng trưởng tổng lực .
– Nhìn chung, pháp luật trong thời kì này có hiệu lực thực thi hiện hành và hiệu suất cao thấp .

2. Pháp luật XHCN trong thời kỳ đổi mới – xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Pháp luật XHCN trong thời kỳ thay đổi có những đặc thù cơ bản sau đây :

– Thiết lập nền kinh tế thị trường với nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế.

– Xoá bỏ chính sách kế hoạch hoá tập trung chuyên sâu, kiến thiết xây dựng kế hoạch hóa khuynh hướng .
– Cho phép mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh thương mại :
– Mở rộng những quan hệ kinh tế tài chính đối ngoại, pháp luật tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho những hoạt động giải trí góp vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh thương mại trong nước cũng như quốc tế .
– Pháp luật tạo mọi điều kiện kèm theo cho những thành phần kinh tế tài chính nhà nước, tập thể, tư nhân, tư bản tăng trưởng. Các thành phần kinh tế tài chính bình đẳng trước pháp luật .
– Pháp luật liên tục chứng minh và khẳng định vai trò chỉ huy của Đảng cộng sản trong hệ thống chính trị .
– Pháp luật tăng trưởng theo khuynh hướng hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá đồng thời gìn giữ truyền thống văn hoá dân tộc bản địa .
– Pháp luật XHCN đã được cải cách và hoàn thành xong nhằm mục đích bảo vệ những quyền con người và công dân trong những nghành dân sự, chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội .
– Pháp luật XHCN đã khắc phục được những hạn chế trong tiến trình kinh tế tài chính kế hoạch hoá tập trung chuyên sâu và chính sách hành chính bao cấp, tăng trưởng ngày càng tổng lực, đồng nhất, tương thích với điều kiện kèm theo kinh tế tài chính xã hội, ngày càng có hiệu lực hiện hành và hiệu suất cao cao hơn .
– Một số nước XHCN còn có biểu lộ vi phạm pháp luật quốc tế : Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên thực thi chủ trương chạy đua vũ trang vũ khí hạt nhân, Cộng hòa nhân dân Trung Quốc có chủ trương xâm lấn biển Đông, đưa ra yêu sách phi lí về chủ quyền lãnh thổ lịch sử vẻ vang ở biển Đông, về đường 9 đoạn, đã bị Tòa án quốc tế La Haya ra phán quyết ngày 12/7/2016 bác bỏ, đồng thời Tòa án quốc tế đã lên án Trung Quốc vi phạm Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, cảnh cáo Trung Quốc về việc thiết kế xây dựng những hòn đảo tự tạo ở biển Đông, gây hủy hoại nghiêm trọng với môi trường tự nhiên những rạn sinh vật biển ở biển Đông .

5/5 – ( 7 bầu chọn )

Source: https://vvc.vn
Category: Pháp luật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM