Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

 

– Đối tượng:

+ Tỉnh, thành phố, huyện có xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ;

+ Bản sắc văn hóa, di sản của các dân tộc thiểu số;
+ Đồng bào các dân tộc thiểu số; nghệ nhân người dân tộc thiểu số;

+ Cán bộ, công chức triển khai công tác làm việc dân tộc bản địa, chủ trương dân tộc bản địa ;

+ Văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số ;

+ Lễ hội truyền thống lịch sử của đồng bào dân tộc thiểu số ; thiết chế văn hóa truyền thống cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ;

+ Doanh nghiệp, HTX, các tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai xã hội hoạt động giải trí ở địa phận vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi .

– Nội dung:

+ Khôi phục, bảo tồn và tăng trưởng truyền thống văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử của các dân tộc thiểu số rất ít người ;

+ Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn của đồng bào dân tộc thiểu số ;

+ Tổ chức bảo tồn tiệc tùng truyền thống lịch sử tại các địa phương khai thác, kiến thiết xây dựng loại sản phẩm Giao hàng tăng trưởng du lịch ;

+ Xây dựng chủ trương và tương hỗ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân xuất sắc ưu tú người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, thông dụng hình thức hoạt động và sinh hoạt văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn và đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, truyền dạy những người kế cận ;

+ Tổ chức lớp tập huấn, tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ, truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể ;

+ Hỗ trợ điều tra và nghiên cứu, hồi sinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống phi vật thể các dân tộc thiểu số có rủi ro tiềm ẩn mai một ( các hình thức hoạt động và sinh hoạt văn hóa truyền thống, tập quán xã hội, nhạc cụ, kiến trúc truyền thông online, phục trang truyền thống lịch sử, các môn thể thao truyền thống lịch sử, lời nói, chữ viết và các giá trị khác văn hóa truyền thống khác ) ;

+ Xây dựng quy mô văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử các dân tộc thiểu số ( quy mô thưởng thức, khám phá văn hóa truyền thống đặc trưng các dân tộc thiểu số, quy mô bảo vệ văn hóa truyền thống phi vật thể các dân tộc thiểu số ; quy mô thiết kế xây dựng đời sống văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ; quy mô di sản liên kết gắn với các hành trình dài du lịch di sản để tăng trưởng hội đồng các dân tộc thiểu số có di sản tương đương ) ;

+ Xây dựng câu lạc bộ hoạt động và sinh hoạt văn hóa truyền thống dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư ;

+ Hỗ trợ hoạt động giải trí cho đội văn nghệ truyền thống cuội nguồn ;

+ Hỗ trợ góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vượt trội ;

+ Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử đồng bào dân tộc thiểu số để cấp phép cho hội đồng các dân tộc thiểu số ;

+ Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các mô hình văn hóa truyền thống, thẩm mỹ và nghệ thuật truyền thống lịch sử của đồng bào dân tộc thiểu số ;

+ Tổ chức hoạt động giải trí tranh tài thể thao truyền thống cuội nguồn trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhàm bảo tồn các môn thể thao truyền thống cuội nguồn, các game show dân gian của các dân tộc thiểu số ;

+ Hỗ trợ tuyên truyền, tiếp thị thoáng rộng giá trị văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn tiêu biểu vượt trội của các dân tộc thiểu số ; chương trình tiếp thị, thực thi du lịch tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tích hợp với nghiên cứu và điều tra, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn kiến thiết xây dựng các mẫu sản phẩm du lịch đặc trưng cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ;

+ Hỗ trợ góp vốn đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống lịch sử tiêu biểu vượt trội của các dân tộc thiểu số ;

+ Hỗ trợ thiết kế xây dựng tủ sách hội đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ;

+ Hỗ trợ trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp trầm trọng di tích lịch sử vương quốc đặc biệt quan trọng, di tích lịch sử vương quốc có giá trị tiêu biểu vượt trội của các dân tộc thiểu số ;

+ Hỗ trợ góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng thiết chế văn hóa truyền thống, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ;

+ Hỗ trợ thiết kế xây dựng quy mô kho lưu trữ bảo tàng sinh thái xanh nhằm mục đích kho lưu trữ bảo tàng hóa di sản văn hóa truyền thống phi vật thể trong hội đồng các dân tộc thiểu số, hướng tới tăng trưởng hội đồng và tăng trưởng du lịch .

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay