Giáo trình Luật kinh doanh

Giới thiệu Giáo trình Luật kinh doanh

Nền kinh tế tài chính Nước Ta đã Open, hội nhập toàn thế giới, người học cần trang bị kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức về pháp lý kinh doanh với tầm nhìn ngày càng quốc tế hơn .
Tuy vậy, muốn đi xa phải hiểu gần, liên kết với quốc tế chỉ bền vững và kiên cố khi người học hiểu và tìm thấy sức mạnh từ nền văn hóa truyền thống pháp lý của dân tộc bản địa mình. Đó chính là thông điệp của cuốn giáo trình luật kinh doanh
Giáo trình luật kinh doanh là tư liệu khởi đầu trang bị cho người đọc những hiểu biết cơ bản về pháp lý trong môi trường tự nhiên kinh doanh. Cuốn sẽ là người bạn sát cánh thiết yếu với những ai đã, đang hoặc sẽ tiếp xúc với hoạt động giải trí kinh doanh. Sách phân phối cho người đọc kiến thức và kỹ năng cơ bản về sự sinh ra, sống sót, vai trò cũng như ảnh hưởng tác động của pháp lý so với hoạt động giải trí kinh doanh nói riêng và đời sống xã hội nói chung

Tìm hiểu về pháp luật không chỉ dừng lại ở mức độ biết luật quy định cái gì và làm theo mà còn phải đi sâu tìm hiểu luật được ban hành trên cơ sở nào, vì lợi ích của ai, có phù hợp hay không với thông lệ quốc tế.

Bạn đang đọc: Giáo trình Luật kinh doanh

Bởi vì ” Nếu pháp luật không được tôn trọng, ở một mức độ nhất định nào đó, thì xã hội không hề sống sót được. Biện pháp bảo đảm an toàn nhất làm cho người ta tôn trọng pháp lý là làm cho pháp lý được tôn trọng ” .
Luật pháp sẽ đáng được tôn trọng khi nó là đại lượng của công minh, lẽ phải, nhân quyền, sự phồn thịnh hoặc sẽ không đáng khi đi ngược lại với giá trị đích thực và công dụng vốn có của luật, phải tuân thủ pháp lý nhưng mặt khác cũng phải có năng lực nhìn nhận pháp lý, yêu cầu triển khai xong pháp lý để pháp lý thực sự trở thành hành lang pháp lý bảo vệ thiên nhiên và môi trường kinh doanh lành mạnh

Thông tin tập thể tác giả Giáo trình Luật kinh doanh

Đặng Công Tráng ( Chủ biên )
Tập thế tác giả
– Nguyễn Nam Hà ;
– Vũ Thế Hoài ;
– Nguyễn Thị Ngọc Bình ;
– Trần Thị Tâm Thảo .

Mục lục Giáo trình Luật kinh doanh

Giáo trình Luật Kinh doanh gồm cấu trúc như sau :
– Chương 1 : Khái quát luật kinh doanh
– Chương 2 : Pháp luật về chủ thể kinh doanh
– Chương 3 : Pháp luật về góp vốn đầu tư
– Chương 4 : Pháp luật về cạnh tranh đối đầu
– Chương 5 : Pháp luật về phá sản
– Chương 6 : Pháp luật về thương mại sản phẩm & hàng hóa
– Chương 7 : Pháp luật về thương mại dịch vụ
– Chương 8 : Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ
– Chương 9 : Các phương pháp xử lý tranh chấp kinh doanh, thương mại
– Chương 10 : Pháp luật về lao động

Đánh giá Giáo trình Luật kinh doanh

Luật kinh doanh là bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Trong kinh doanh đòi hỏi các nhà kinh doanh phải hiểu biết pháp luật để kinh doanh theo đúng pháp luật.

Do vậy Luật kinh doanh là môn học thiết yếu so với những sinh viên học ngành kinh tế tài chính, quản trị kinh doanh và những ngành tương quan đến kinh tế tài chính ở bậc ĐH .
Học phần Luật kinh doanh trình diễn những lý luận cơ bản về luật kinh doanh trong nền kinh tế thị trường dưới góc nhìn khoa học pháp lý cũng như yên cầu của thiên nhiên và môi trường kinh doanh trong thực tiễn lúc bấy giờ ở Nước Ta. Trên cơ sở đó môn học nhằm mục đích :
– Phân tích hoạt động giải trí quản trị nhà nước về kinh tế tài chính của những cơ quan nhà nước có thẩm quyền
– Phân tích vị thế pháp lý của những chủ thể kinh doanh tham gia hoạt động giải trí kinh doanh trong thiên nhiên và môi trường kinh doanh lúc bấy giờ .
– Xác định định chế phá sản so với doanh nghiệp kinh doanh không hiệu suất cao, lâm vào thực trạng phá sản .
– Xác định những hoạt động giải trí góp vốn đầu tư hợp pháp, những hình thức thanh toán giao dịch thương mại trải qua chế định hợp đồng và phương pháp xử lý những tranh chấp kinh tế phát sinh trong kinh doanh
– Thông qua những lao lý pháp lý về việc xác lập vị thế pháp lý của những chủ thể kinh doanh hoàn toàn có thể lựa chọn được hình thức tổ chức triển khai và quản trị hoạt động giải trí kinh doanh tương thích .
Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, cái tiến giải pháp giảng dạy và phân phối được nhu yếu nghiên cứu và điều tra, học tập về môn học Luật kinh doanh, Khoa luật học thuộc Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển khai biên soạn Giáo trình Luật kinh doanh .
Với những nỗ lực của mình, tập thể tác giả đã tập trung chuyên sâu điều tra và nghiên cứu và biên soạn những nội dung như : Khái quát chung về Luật kinh doanh, pháp lý về chủ thể kinh doanh, góp vốn đầu tư, cạnh tranh đối đầu, phủ sàn, thương mại sản phẩm & hàng hóa, thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, những phương pháp xử lý tranh chấp trong kinh doanh, thương mại và pháp lý về lao động nhằm mục đích dẹp ứng nhu yếu giảng dạy, học tập và điều tra và nghiên cứu .

Danh sách tài liệu tham khảo

– Giáo trình Luật kinh tế tài chính – Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, 2007 ;
– Luật Doanh nghiệp 2005 ;
– Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 ;
– Luật Đầu tư năm 2005 ;
– Luật Hợp tác xã năm 2003 ;
– Bộ luật dân sự năm 2005 ;
– Luật Thương mại năm 2005 ;
– Luật phá sản ;
– Pháp lệnh trọng tài thương mại ;

– Bộ luật tố tụng dân sự;

– Luật Cạnh tranh .

Mua Giáo trình Luật kinh doanh ở đâu?

Mua Giáo trình Luật kinh doanh ở đâu là một nội dung được nhiều fan hâm mộ chăm sóc lúc bấy giờ đặc biệt quan trọng là những bạn sinh viên .
Do vậy sinh viên hoàn toàn có thể mua Giáo trình Luật kinh doanh tại nhà sách nơi sinh viên đang theo học hoặc là mua tại những nhà sách lớn .

Source: https://vvc.vn
Category : Kinh doanh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM