DVR – NVR là gì? Nên dùng loại nào? Những lý do chi tiết.