Phụ lục Cites

CÁC PHỤ LỤC CITES

Khi làm thủ tục xuất nhập khẩu một số ít mẫu sản phẩm, trong những văn bản lao lý của nhà nước, tất cả chúng ta thấy lao lý thủ tục có sự khác nhau giữa mẫu sản phẩm “ Thuộc những phụ lục của Công ước về kinh doanh quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp ( sau đây viết tắt là Phụ lục CITES ) ”. Trong bài viết này HP Toàn Cầu tổng hợp nội dung để lý giải việc Phụ lục CITES là gì ?
Ngoài ra, bài viết cũng phân biệt Phụ lục CITES và Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm do Nước Ta công bố

Công ước CITES

Công ước CITES là cụm từ viết tắt của Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, dịch sang tiếng việt có nghĩa là Công ước về kinh doanh quốc tế những loài động, thực vật hoang dã nguy cấp. Đây là một hiệp ước đa phương được trải qua năm 1963 trong cuộc họp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế ( IUCN ). Công ước CITES được ký kết năm 1973 và chính thức có hiệu lực hiện hành từ ngày 01/7/1975. Năm 2020, với 175 vương quốc thành viên, CITES là Hiệp ước quốc tế về bảo tồn có số lượng thành viên lớn nhất toàn thế giới .

Mục đích của Công ước CITES nhằm đảm bảo rằng việc thương mại quốc tế các tiêu bản của các loài động vật và thực vật hoang dã mà không đe dọa sự sống còn của các loài này trong tự nhiên, và nó cũng đưa ra nhiều cấp độ khác nhau để bảo vệ hơn 34.000 loài động và thực vật. Gần 5 nghìn loài động vật và 29 nghìn loài thực vật được đưa vào danh sách cần được bảo vệ. Các loài này được liệt kê theo 3 Phụ lục theo Điều 2 của Công ước

Bạn đang đọc: Phụ lục Cites

Quy định của CITES mang tính pháp lý được vận dụng trên toàn quốc tế so với tổng thể những nước thành viên, mỗi nước thành viên phải bảo vệ rằng luật, những pháp luật vương quốc hài hoà hoá với những pháp luật của CITES. Nước Ta tham gia vào Công ước CITES năm 1994 và trở thành thành viên thứ 121 / 178 vương quốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao là Cơ quan đầu mối vương quốc thực thi Công ước .

Các Phụ lục CITES

Các Phụ lục CITES gồm 03 phụ lục
Điểm 4, Điều 3, Nghị định số 06/2019 / NĐ-CP ngày 22/01/2019 của nhà nước về Quản lý Thực vật rừng, Động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về Buôn bán quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp, Giải thích từ ngữ :

Phụ lục CITES bao gồm:

a ) Phụ lục I là những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã bị rình rập đe dọa tuyệt chủng, bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh vật mẫu khai thác từ tự nhiên vì mục tiêu thương mại ;
b ) Phụ lục II là những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã hiện chưa bị rình rập đe dọa tuyệt chủng nhưng hoàn toàn có thể sẽ bị tuyệt chủng, nếu hoạt động giải trí xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh vật mẫu những loài này khai thác từ tự nhiên vì mục tiêu thương mại không được trấn áp ;
c ) Phụ lục III là những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã mà một vương quốc thành viên CITES nhu yếu những vương quốc thành viên khác hợp tác để trấn áp hoạt động giải trí xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu vì mục tiêu thương mại .

Danh mục trong Phụ lục CITES mới nhất

Danh mục những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc phụ lục Công ước về Buôn bán Quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp ( CITES ) lúc bấy giờ đang được triển khai theo Thông báo số 296 / TB-CTVN-HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ quan Quản lý CITES Nước Ta

Download Thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT tại đây

Danh mục trong Thông báo gồm có :

PHẦN A. NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ DÂY SỐNG/PHYLUM CHORDATA

I. LỚP ĐỘNG VẬT CÓ VÚ / CLASS MAMMALIAS ( MAMMALS )
II. LỚP CHIM / CLASS AVES ( BIRDS )
III. LỚP BÒ SÁT / CLASS REPTILIA ( REPTILES )
IV. LỚP LƯỠNG CƯ / AMPHIBIA ( AMPHIBIANS )
V. LỚP CÁ SỤN / CLASS ELASMOBRANCHII ( SHARKS )
VI. LỚP CÁ / CLASS ACTINOPTERYGII ( FISHES )
VII. LỚP CÁ PHỔI / CLASS DIPNEUSTI ( LUNGFISHES )
VIII. LỚP CÁ VÂY TAY / CLASS COELACANTHI ( COELACANTHS )

PHẦN B: NGÀNH DA GAI/ PHYLUM ECHINODERMATA

I. LỚP HẢI SÂM ( DƯA CHUỘT BIỂN ) / CLASS HOLOTHUROIDEA ( SEA CUCUMBERS )

PHẦN C: NGÀNH CHÂN KHỚP/PHYLUM ARTHROPOD

I. LỚP HÌNH NHỆN / CLASS ARACHNIDA ( SCORPIONS AND SPIDERS )
II. LỚP CÔN TRÙNG / CLASS INSECTA ( INSECTS )

PHẦN D: NGÀNH GIUN ĐỐT/PHYLUM ANNELIDA

I. LỚP ĐỈA / CLASS HIRUDINOIDEA ( LEECHES )

PHẦN E: NGÀNH THÂN MỀM/PHYLUM MOLLUSCA

I. LỚP HAI MẢNH VỎ/CLASS BIVALVIA (CLAMS AND MUSSELS)

II. LỚP CHÂN ĐẦU / CLASS CEPHALOPODA ( MỰC ỐNG, BẠCH TUỘC VÀ MỰC NANG )
III. LỚP CHÂN BỤNG / CLASS GASTROPODA ( SNAILS AND CONCHES )

PHẦN G: NGÀNH RUỘT KHOANG/CNIDARIA

LỚP SAN HÔ / CLASSSANTHOZOA ( CORALS AND SEA ANEMONES )
LỚP THỦY TỨC / CLASSHYDROZOA ( DƯƠNG XỈ BIỂN, SAN HÔ LỬA, SỨA / SEA FERNS, FIRE CORALS, STINGING MEDUSAE )

PHẦN H. THỰC VẬT (PLANTS/ FLORA)

Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Khi xuất nhập khẩu, tất cả chúng ta cần phân biệt Phụ lục CITES và Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm là hai hạng mục khác nhau

Phụ lục CITES thuộc Công ước CITES gồm 03 phụ lục như kể trên

Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do Việt Nam công bố hiện tại được quy định tại Điều 4. Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ Về Quản lý Thực vật rừng, Động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Thực thi Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Theo đó:

Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm

1 Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm được phát hành, gồm :
a ) Nhóm I : Các loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng đang bị rình rập đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục tiêu thương mại và những loài thuộc Phụ lục I CITES phân bổ tự nhiên tại Nước Ta .
Nhóm IA : những loài thực vật rừng .
Nhóm IB : những loài động vật hoang dã rừng .
b ) Nhóm II : Các loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng chưa bị rình rập đe dọa tuyệt chủng nhưng có rủi ro tiềm ẩn bị rình rập đe dọa nếu không được quản trị ngặt nghèo, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục tiêu thương mại và những loài thuộc Phụ lục II CITES có phân bổ tự nhiên tại Nước Ta .
Nhóm IIA : Các loài thực vật rừng .
Nhóm IIB : Các loài động vật hoang dã rừng .
2. Sửa đổi, bổ trợ Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm .
Định kỳ 05 năm một lần, hoặc trong trường hợp có biến hóa về những loài pháp luật tại khoản 1 Điều này hoặc Danh mục những loài thuộc Phụ lục I và II CITES biến hóa tương quan tới những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng phân bổ tự nhiên ở Nước Ta, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình nhà nước sửa đổi, bổ trợ Danh mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm .

Công ty TNHH HP Toàn Cầu

Nhà cung ứng dịch vụ luân chuyển quốc tế, thủ tục hải quan và giấy phép xuất nhập khẩu

Địa chỉ: Số 13, LK3 – NO03 – Khu đô thị Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông – Hà Nội

Hotline: 08 8611 5726 hoặc Điện thoại: 024 73008608

Email: info@hptoancau.com

Lưu ý:

– Nội dung bài viết mang đặc thù tìm hiểu thêm, trước khi sử dụng, bạn nên liên lạc HP Toàn Cầu để update nội dung update mới nhất ( nếu có )

– HP Toàn Cầu giữ bản quyền với bài viết và không đồng ý đơn vị khác sao chép, sử dụng bài viết của HP Toàn Cầu vì mục đích thương mại

– Mọi sự sao chép không có thỏa thuận hợp tác với HP Toàn Cầu ( kể cả có ghi dẫn chiếu website hptoancau.com ) hoàn toàn có thể dẫn đến việc chúng tôi claim với google và những bên tương quan .

Source: https://vvc.vn
Category : Pháp luật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM