ICAO là gì? Giới thiệu tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO)

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO là gì ? Lịch sử hình thành Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ( ICAO ) và Ngày Quốc tế Hàng không dân dụng 07/12 ? Mục đích của tổ chức triển khai ICAO ? Logo của tổ chức triển khai Hàng không Dân dụng Quốc tế ? Ngày Hàng không Dân dụng Quốc tế ?

Khi nghe nói đến từ ICAO chắc rằng nhiều người trong tất cả chúng ta còn chưa biết đến, và cảm thấy rất lạ lẫm. Chính thế cho nên bạn rất muốn biết ICAO là gì ?.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. ICAO là gì?

ICAO là tổ chức triển khai Hàng không Dân dụng Quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc chịu nghĩa vụ và trách nhiệm soạn thảo và đưa ra những pháp luật về hàng không trên toàn quốc tế. Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế được xây dựng vào 04/04/1947 tại Montreal, Canada. ICAO là một tổ chức triển khai của Liên Hiệp Quốc hệ thống hóa những nguyên tắc và kỹ thuật của dẫn đường hàng không quốc tế, tạo điều kiện kèm theo và kế hoạch tăng trưởng ngành vận tải đường bộ hàng không quốc tế để bảo vệ sự vững mạnh và bảo đảm an toàn một cách có thứ tự. ICAO đưa ra những tiêu chuẩn và những điều thực tiễn tương quan đến đường dẫn hàng không, đồng thời ngăn chặng mọi sự xuyên nhiễu trái luật, làm thuận tiện quá trình bay từ nước này sang nước khác trong hành không dân dụng. Thêm vào đó, ICAO còn định nghĩa những phương pháp để tìm hiểu tai nạn thương tâm hàng không dựa theo công ước hàng không dân dựng quốc tế ( còn gọi là công ước Chicago ) để những cơ quan hàng không ở những vương quốc dựa trên cơ sở đó thực thi. Không nên nhằm mục đích lẫn ICAO và IATA vì đây là 2 tổ chức triển khai trọn vẹn khác nhau. IATA là hiệp hội giao thông vận tải vận tải đường bộ quốc tế, đây là tổ chức triển khai thương mại của những hãng hàng không. Mã trường bay và mã hãng hàng không của ICAO và IATA là khác nhau. Mỗi tổ chức triển khai sẽ có mã riêng. Thông thường khi bạn đặt vé máy bay sẽ sử dụng mã IATA. Tính đến 11/2011, ICAO có 191 thành viên, gồm có 190 trong 193 thành viên của Liên Hiệp Quốc ( trừ Dominica, Liechtenstein, và Tuvalu ), cộng với quần đảo Cook. Nước Ta trở thành thành viên chính thức của ICAO ngày 12/4/1981. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế – ICAO tên tiếng Anh là International Civil Aviation Organization. The International Civil Aviation Organization ( ICAO ) is a specialized agency of the United Nations. It changes the principles and techniques of international air navigation and fosters the planning and development of international air transport to ensure safe and orderly growth. Its headquarters is located in the Quartier International of Montreal, Quebec, Canada. The ICAO Council adopts standards and recommended practices concerning air navigation, its infrastructure, flight inspection, prevention of unlawful interference, and facilitation of border-crossing procedures for international civil aviation. ICAO defines the protocols for air accident investigation that are followed by transport safety authorities in countries signatory to the Chicago Convention on International Civil Aviation .

Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền cho người thân dẫn trẻ em đi máy bay

2. Lịch sử hình thành Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Ngày Quốc tế Hàng không dân dụng 07/12:

Năm 1994, Đại hội đồng ICAO đã trải qua Nghị quyết A29-1 lấy ngày 07/12 làm “ Ngày Hàng không dân dụng quốc tế ” và để kỷ niệm 50 năm ngày xây dựng ICAO. Năm 1996, theo ý tưởng sáng tạo của ICAO và sự trợ giúp của nhà nước Ca-na-đa, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức trải qua Nghị quyết công nhận ngày 07/12 là “ Ngày Quốc tế Hàng không dân dụng ” và đưa vào trong mạng lưới hệ thống những ngày kỷ niệm chính thức của Liên Hiệp Quốc. Chuyến bay thành công xuất sắc tiên phong của bạn bè nhà Wright ngày 17/12/1903 ghi lại sự khởi đầu những chuyến bay và ngành Hàng không dân dụng. Giấc mơ bay vào không trung từ nhiều thế kỷ trước đã thành hiện thực. Từ những chuyến bay sơ khai khởi đầu, đến Chiến tranh quốc tế lần thứ hai, ngành Hàng không đã có bước tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ ở nhiều nước trên quốc tế. Khi đó, yên cầu khách quan về sự phối hợp hoạt động giải trí hàng không giữa những nước với nhau mang tính toàn thế giới. Trên cơ sở quan điểm yêu cầu của Hoa Kỳ và sau khi tìm hiểu thêm quan điểm giữa những nước liên minh hầu hết, nhà nước Hoa Kỳ đã mời 55 vương quốc tham gia Hội nghị Hàng không dân dụng quốc tế vào tháng 11/1944 tại Chicago. Đã có 54 vương quốc tham gia Hội nghị này. Kết thúc Hội nghị, một Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế đã được 52 vương quốc ký kết. Theo đó, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ( ICAO ) đã được xây dựng như một phương tiện đi lại để bảo vệ hợp tác quốc tế ở mức độ cao nhất nhằm mục đích thống nhất những pháp luật và tiêu chuẩn, thủ tục và phương pháp tổ chức triển khai những yếu tố hàng không dân dụng. Đồng thời, Hiệp định quá cảnh dịch vụ quốc tế và Hiệp định vận tải đường bộ hàng không quốc tế đã được ký kết. Các việc làm quan trọng nhất thực thi tại Hội nghị Chicago là trong nghành nghề dịch vụ kỹ thuật bởi. Hội nghị này đã đặt nền móng cho việc thiết lập những quy tắc và pháp luật tương quan đến toàn diện và tổng thể ngành Hàng không, mang lại bảo đảm an toàn bay một bước tiến lớn về phía trước và mở đường cho việc vận dụng một mạng lưới hệ thống không vận chung trên toàn quốc tế. Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế lâm thời ( PICAO ) đã triển khai những mục tiêu cơ bản của Công ước Chicago về Hàng không dân dụng quốc tế cho đến 04/4/1947. ICAO chính thức đi vào hoạt động giải trí sau khi nhận đủ số lượng phê chuẩn Công ước từ những vương quốc thành viên. Trong hơn 65 năm, vận tải đường bộ hàng không đã trở thành chất xúc tác cho quy đổi cơ bản về kinh tế tài chính, xã hội và văn hóa truyền thống. Thông qua ICAO, ngành Hàng không dân dụng của những nước đã nhận được nhiều sự giúp sức, hợp tác quốc tế. Kể từ ngày xây dựng, ICAO đã tạo ra và liên tục update những tiêu chuẩn và khuyến nghị thực hành thực tế ( SARPs ), cũng như những chủ trương tương quan và hướng dẫn cho những vương quốc. ICAO là hiện thân của ý thức hợp tác và sự góp sức của 190 vương quốc để đạt được sự tăng trưởng bảo đảm an toàn và có trật tự của hàng không dân dụng trên toàn quốc tế .

Xem thêm: Trách nhiệm khi giao hàng không đúng thời hạn, vi phạm thời gian giao hàng?

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ICAO ngày 12/4/1981.

Năm 1994, Đại hội đồng ICAO đã trải qua Nghị quyết A29-1 lấy ngày 07/12 làm “ Ngày Hàng không dân dụng quốc tế ” và để kỷ niệm 50 năm ngày xây dựng ICAO. Năm 1996, theo sáng tạo độc đáo của ICAO và sự trợ giúp của nhà nước Ca-na-đa, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức trải qua Nghị quyết công nhận ngày 07/12 là “ Ngày Quốc tế Hàng không dân dụng ” và đưa vào trong mạng lưới hệ thống những ngày kỷ niệm chính thức của Liên Hiệp Quốc. Mục đích của việc kỷ niệm toàn thế giới là để tạo ra và củng cố nhận thức về tầm quan trọng của Hàng không dân dụng quốc tế trong việc tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội của những vương quốc trên toàn quốc tế và về vai trò của ICAO trong việc thôi thúc bảo đảm an toàn, hiệu suất cao và tính đều đặn của vận tải đường bộ hàng không quốc tế.

3. Mục đích của tổ chức ICAO:

Hiện nay tổ chức triển khai hàng không dân dụng quốc tế có 160 nước là thành viên chính thức, và mục tiêu hoạt động giải trí của ICAO gồm có : – Xây dựng những nguyên tắc, tiêu chuẩn kỹ thuật và kế hoạch vận tải đường bộ hàng không để bảo vệ bảo đảm an toàn hàng không dân dụng quốc tế. – Khuyến khích tăng trưởng những tuyến đường hàng không, trường bay, những khu công trình và phương tiện đi lại hàng không dân dụng. Các cơ quan của ICAO gồm có đại diện thay mặt những thành viên của những nước, mọi yếu tố đều được xử lý bởi Đại hội đồng là cơ quan tối cao nhất của ICAO. Đại hội đồng là cơ quan thường trực chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Đại hội đồng gồm có 27 nước thành viên tham gia .

Xem thêm: NATO là gì? Giới thiệu về Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

4. Logo của tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế:

Logo ICAO đã được sửa nhiều lần trong những năm qua. Logo hiện tại được lập năm 1995. Có 6 phiên bản chữ cho 6 ngôn từ thao tác của ICAO : Tiếng Anh : từ viết tắt ICAO. Tiếng Ả Rập : phiên âm của từ viết tắt tiếng Anh ICAO ( không phải chữ viết tắt tên tổ chức triển khai theo tiếng Ả Rập ). Tiếng Trung Quốc : tên tổ chức triển khai rất đầy đủ theo tiếng Trung Quốc. Tiếng Pháp : từ viết tắt theo tên tiếng Pháp, OACI. Tiếng Nga : chuyển thể từ viết tắt tiếng Anh ИКАО ( không phải chữ viết tắt tên tổ chức triển khai theo tiếng Nga ). Tiếng Tây Ban Nha : từ viết tắt theo tên tiếng Tây Ban Nha, OACI.

5. Ngày Hàng không Dân dụng Quốc tế:

Năm 1992, Đại hội đồng ICAO khóa 29 đã có nghị quyết số A29-1 công bố ngày 7 tháng 12 hàng năm, khởi đầu từ năm 1994, là ngày Hàng không dân dụng quốc tế – International Civil Aviation Day nhằm mục đích nêu bật và thôi thúc những ích lợi của hàng không dân dụng quốc tế .

Xem thêm: Khởi kiện đòi tiền khách hàng mua hàng không thanh toán

Tiếp theo đó, ngày 6/12/1996, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã có Nghị quyết số 51-33 tuyên bố ngày 7 tháng 12 là ngày Hàng không dân dụng quốc tế và yêu cầu các quốc gia, các khu vực, các tổ chức quốc tế và các tổ chức liên chính phủ kỷ niệm ngày lễ này.

Mục đích của việc kỷ niệm trên khoanh vùng phạm vi toàn thế giới nhằm mục đích tạo nên và tăng cường nhận thức chung về vai trò quan trọng của Hàng không dân dụng quốc tế trong sự tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội của những vương quốc và vai trò của ICAO trong việc thôi thúc bảo đảm an toàn, hiệu suất cao và điều hòa của nền không vận quốc tế. Mỗi năm, Hội đồng ICAO sẽ trải qua một chủ đề mà những vương quốc thành viên ICAO sẽ sử dụng trong 12 tháng tiếp đó để thôi thúc sự tăng trưởng của hàng không dân dụng quốc tế, chủ đề này được công bố vào ngày 7 tháng 12 hàng năm. Ngày 7/12/2012 ông Roberto Kobeh González, nguyên quản trị Hội đồng ICAO đã công bố chủ đề của năm 2013 là : “ Hàng không – liên kết sự an toàn và đáng tin cậy của bạn với quốc tế ” ( Aviation : Your Reliable Connection to The World ). Chủ đề này được sử dụng đến ngày 6/12/2013. Trong một vài ngày tới tất cả chúng ta sẽ được tân quản trị Hội đồng ICAO, Tiến sĩ Olumuyiwa Benard Aliu công bố chủ đề của ngành Hàng không dân dụng năm năm trước. Năm 1994, ICAO và Nước Ta đã thống nhất việc Nước Ta tiếp quản phần phía nam Vùng thông tin bay Hồ Chí Minh diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm ký kết công ước Chicago. Do vậy, ngày 8/12 năm nay cũng là dịp Tổng công ty Quản lý bay Nước Ta kỷ niệm 19 năm tiếp quản điều hành quản lý phần phía nam Vùng thông tin bay Hồ Chí Minh.

Source: https://vvc.vn
Category : Pháp luật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM