Chế định pháp lý quốc tế về vùng trời quốc gia – Web Bases

[VPLUDVN] Vùng trời của Quốc gia là khoảng không gian bao trùm trên vùng đất và vùng nước thuộc chủ quyền của quốc gia. Vùng trời của quốc gia gọi theo gốc từ Hán – Việt là không phận. Bài viết phân tích chế định pháp lý đối về vùng trờ quốc gia, phương tiện bay, phi hành đoàn, cụ thể:

Quy định về vùng trời vương quốc

Cho đến nay, trong luật quốc tế nói chung và luật hàng không dân dụng quốc tế nói riêng vẫn chưa có quy định xác định cụ thể độ cao của vùng trời. Nhưng các quốc gia thường coi độ cao của vùng trời chính là độ cao của bầu khí quyển.

Vùng trời của quốc gia thuộc chủ quyền lãnh thổ trọn vẹn, riêng không liên quan gì đến nhau của vương quốc. Điều 1 Công ước Chicago năm 1944 pháp luật : “ Các vương quốc kết ước thừa nhận rằng mỗi vương quốc có chủ quyền lãnh thổ trọn vẹn và tuyệt đối so với khoảng chừng khoảng trống bao trùm trên chủ quyền lãnh thổ của vương quốc ” .
Các phương tiện đi lại bay của quốc tế muốn hoạt động giải trí trên vùng trời của vương quốc phải được sự đồng ý chấp thuận của vương quốc đó theo những điều kiện kèm theo và thể thức nhất định và phải tuân thủ pháp lý của vương quốc đó .

1. Vùng trời quốc gia là gì ?

Vùng trời là khoảng chừng khoảng trống bao trùm lên vùng đất, vùng nước của chủ quyền lãnh thổ vương quốc và nằm dưới chủ quyền lãnh thổ trọn vẹn, riêng không liên quan gì đến nhau của vương quốc đó. Vùng trời của mỗi vương quốc bị số lượng giới hạn bởi :
– Biên giới xung quanh là mặt thẳng đứng được dựng qua những điểm nằm trên đường biên giói trên bộ và trên biển cùa chủ quyền lãnh thổ vương quốc và có hướng chạy thẳng vào tâm toàn cầu. Biên giói xung quanh số lượng giới hạn chủ quyền lãnh thổ trọn vẹn và riêng không liên quan gì đến nhau của vương quốc trong vùng trời nước mình .
– Biên giới trên cao để xác lập chủ quyền lãnh thổ của mỗi vương quốc so với vùng trời của mình. Ý nghĩa pháp lý quan trọng của việc xác lập biên giới này đã được chứng minh và khẳng định trong Luật hàng không quốc tế cũng như thực tiễn hoạt động giải trí của những vương quốc. Cho đến nay, Luật hàng không quốc tế chưa lao lý đơn cử về độ cao của biên giói này .
Dựa trên nguyên tắc chủ quyền lãnh thổ trọn vẹn và riêng không liên quan gì đến nhau của vương quốc so với vùng trời, những vương quốc có toàn quyền pháp luật chính sách sử dụng và khai thác vùng trời vương quốc. Nội dung của quy định gồm :
– Các chuyến bay cùa phương tiện đi lại bay ( phương tiện đi lại bay ) quốc tế chỉ được thực thi trên cơ sở giấy phép hàng không ;
– Điều ước quốc tế hàng không là cơ sở pháp lý để cấp giấy phép cùng những điều kiện kèm theo thực thi giấy phép này ;
– Trong quy trình khai thác vùng ười vương quốc, những phương tiện đi lại bay quốc tế phải chấp hành những lao lý về cửa khẩu hàng không, hiên chạy dọc bay, độ cao bay và trường bay hạ cánh ;
– Quốc gia thường trực có quyền pháp luật vùng cấm bay hoặc hạn chế bay, những phương tiên bay quốc tế phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng những lao lý này ;
– Tất cả hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ vương quốc trong vùng ười đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo lao lý và những lao lý có tương quan của luật vương quốc cũng như luật quốc tế .
Trong công bố ngày 5/6/1984 của Nước Ta về vùng ười đã bộc lộ rõ ràng nội dung những lao lý nêu ưên, theo đó :
– Các chuyến bay của phương tiên bay quốc tế chỉ được triển khai trong vùng trời Nước Ta trên cơ sở những điều ước quốc tế hàng không hoặc trên cơ sở được cho phép của nhà nước Nước Ta .
– Các phương tiện đi lại bay quốc tế phải tuân theo những lao lý của Nước Ta về đường bay, trường bay hàng không ; phải chịu mọi sự trấn áp và hướng dẫn của những cơ quan có thẩm quyền Nước Ta .
– Phương tiện bay quốc tế không được triển khai dưới bất kỳ hình thức nào những hoạt động giải trí xâm phạm tói vùng trời Nước Ta .
Tất cả những hành vi vi phạm những lao lý về vùng trời Nước Ta sẽ bị giải quyết và xử lý theo pháp lý Nước Ta và những điều ước quốc tế mà Nước Ta tham gia .
Chế độ pháp lý về vùng trời vương quốc ngày càng được bổ trợ và hoàn thiên rất đầy đủ và ngặt nghèo hơn. Điều khoản pháp lý quốc tế quan trọng bổ trợ cho chế định pháp lý về vùng trời là pháp luật 3 bis của Công ước Chicagô 1944. Điều khoản 3 bis có nội dung sau :

– Mỗi quốc gia có quyền bắt những phương tiện bay xâm phạm vùng trời nước mình phải hạ cánh hoặc chấm dứt hành vi xâm phạm. Mỗi quốc gia phải công bố các quy định pháp luật về ngăn chặn và bắt phương tiện bay dân dụng vi phạm phải hạ cánh.

– Mỗi vương quốc phải thi hành những giải pháp thích đáng để ngăn cấm việc sử dụng phương tiện đi lại bay gia dụng vào những hoạt động giải trí phạm pháp .
– Các vương quốc thoả thuận việc cấm dùng vũ khí chống lại phương tiên bay gia dụng và bảo vệ bảo đảm an toàn tuyệt đôì cho phương tiện đi lại bay cùng hành khách trên phương tiện đi lại bay .
Với nội dung như vây, lao lý 3 bis đã góp thêm phần củng cố hơn nữa chủ quyền lãnh thổ vương quốc so với vùng trời của mình, được cho phép những vương quốc sử dụng những giải pháp bảo vệ bảo mật an ninh và chù quyền vương quốc trong vùng trời mỗi nước, đồng thời nghiêm cấm những hành vi xâm phạm tới chủ quyền lãnh thổ vương quốc .

2. Phương tiện bay hàng không

2.1 Khái niệm phương tiện bay hàng không

Phương tiện bay hàng không là tổng thể những loại phương tiên, vật thể hoàn toàn có thể tự duy trì hoạt động giải trí trong khoảng trống ( thiên nhiên và môi trường hoạt động giải trí của phương tiện đi lại bay hàng không ) nhờ tác động ảnh hưởng của khí quyển .
Công ước Chicagô 1944 chia phương tiện đi lại bay hàng không ra làm 2 loại :
– Phương tiện bay hàng không dân sự là phương tiện đi lại bay được sử dụng trong luân chuyển, nông nghiệp, y tế, khí tượng … và nếu được sử dụng trong hoạt động giải trí hàng không quốc tế thì gọi là phương tiện đi lại bay hàng không gia dụng quốc tế .
– Phương tiện bay nhà nước là những phương tiên bay được sử dụng trong những lực lượng vũ trang, hải quan và công an .
Luật hàng không quốc tế chỉ có hiệu lực hiện hành kiểm soát và điều chỉnh hầu hết so với những hoạt động giải trí tương quan đến phương tiện đi lại bay dân sự chứ không kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí của phương tiện đi lại bay nhà nước .

2.2 Quy chế pháp lý phương tiện bay hàng không

Theo lao lý chung, mỗi phương tiện đi lại bay hàng không phải có một quốc tịch xác lập của nước triển khai thù tục ĐK phương tiện đi lại bay. Điều kiện, trình tự ĐK phương tiện đi lại bay phải tuân theo những lao lý của luật vương quốc có thẩm quyền. Luật hàng không quốc tế lao lý mỗi phương tiện đi lại bay chỉ có một quốc tịch và không được ĐK ở nhiều nước khác nhau. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể chuyển ĐK từ nước này sang nước khác ( Điều 8 Công ước Chicagô 1944 ) .
Quốc tịch phương tiện đi lại bay là mối hên hê pháp lý giữa phương tiện đi lại bay với vương quốc mà phương tiên bay mang quốc tịch trên cơ sở ĐK. Quốc gia đăng tịch phương tiện đi lại bay có thẩm quyền tài phán và nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh ngoại giao so với phương tiện đi lại bay mang quốc tịch nước mình. Thực tiễn hoạt động giải trí hàng không gia dụng quốc tế Open hai loại thẩm quyền là thẩm quyền so với phương tiện đi lại bay hàng không và thẩm quyền chủ quyền lãnh thổ ( thẩm quyền của vương quốc mà trên chủ quyền lãnh thổ của nó đang có phương tiện đi lại bay hàng không hoạt động giải trí ). Hai mô hình thẩm quyền này đã xung đột và gây ra nhiều quan điểm trái chiều và xích míc với nhau. Quan điểm ủng hộ thẩm quyền phương tiện đi lại bay cho rằng, vương quốc đăng tịch phương tiện đi lại bay có thẩm quyền tài phán so với phương tiện đi lại bay nước mình, dù nó đang ở đâu. Còn quan điểm ủng hộ thẩm quyền chủ quyền lãnh thổ chứng minh và khẳng định thẩm quyền tuyệt đối của mỗi vương quốc, xuất phát từ chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ vận dụng cho phương tiện đi lại bay đang hoạt động giải trí, không tính đến yếu tố quốc tịch của phương tiện đi lại bay. Khoa học Luật hàng không quốc tế đống ý quan điểm thẩm quyền tài phán hỗn hợp, được sử dụng tương đối thoáng đãng trong thực tiễn hoạt động giải trí hàng không gia dụng quốc tế. Theo thẩm quyền tài phán hỗn hợp, vương quốc có thẩm quyền so với phương tiện đi lại bay mang quốc tịch nước mình, dù phương tiện đi lại bay đang hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ của vương quốc khác, nhưng chỉ trong mức độ, khoanh vùng phạm vi mà lao lý của nước này không có lao lý khác .
Tất cả những phương tiện đi lại bay được sử dụng trong hàng không gia dụng quốc tế, phải có vừa đủ những loại sách vở hàng không thiết yếu sau đây theo nhu yếu của Công ước Chicagô 1944 :
– Chứng chỉ ĐK phương tiên bay và chứng từ này phải tương thích với những lao lý của phụ bản 7 Công ước Chicagô .
– Chứng chỉ kỹ thuật hàng không công nhận phương tiện đi lại bay có khá đầy đủ những điều kiên kỹ thuật bay. Chứng chỉ này do vương quốc đăng tịch phương tiên bay cấp dựa trên cơ sở kiểm tra thực trạng kỹ thuật của phương tiện đi lại bay theo định kỳ được lao lý .
– Nhật ký hàng không ghi nhận thông tin thiết yếu về phương tiện đi lại bay và chuyến bay, phi hành đoàn trong toàn bộ hành trình hàng không .
– Bằng cấp trình độ của mỗi nhân viên cấp dưới thuộc phi hành đoàn hàng không .
– Giấy phép sử dụng và giấy ghi nhận những trang thiết bị thông tin vô tuyến, nếu phương tiện đi lại bay có trang thiết bị này .
– Danh sách hành khách, vận đơn hàng hoá và tư trang cùng những loại sách vở luân chuyển thiết yếu khác nếu phương tiện đi lại bay luân chuyển hành khách, hàng hoá và tư trang .

Trong quá trình thực hiện chuyến bay, các phương tiện bay hàng không có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm chỉnh và chấp hành nghiêm túc các quy định hàng không có liên quan của quốc gia, nơi phương tiện bầy đang hoạt động.

3. Phi hành đoàn hàng không

Phi hành đoàn hàng không gồm có toàn bộ những thành viên triển khai những trách nhiệm đơn cử được phân công theo trình độ trên phương tiện đi lại bay, tương quan tới việc tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại bay, bảo vệ bảo đảm an toàn hàng không và việc làm ship hàng trên phương tiện đi lại bay trong hàng loạt chuyến bay. Mỗi thành viên phi hành đoàn hàng không được pháp nhân khai thác phương tiện đi lại bay chỉ định để triển khai chuyến bay bảo đảm an toàn. Các thành viên phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về phần việc trình độ được phân công, và có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ bảo mật an ninh, trật tự, kỷ luật tuyệt đối cho chuyến bay. Trong thành phần phi hành đoàn hàng không, người chỉ huy phương tiện đi lại bay chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chung so với phương tiện đi lại bay, hàng loạt phi hành đoàn, hành khách và hàng hoá trong thời hạn bay được lao lý đơn cử trong Luật hàng không quốc tế .
Địa vị pháp lý của phi hành đoàn được pháp luật đơn cử trong luật vương quốc của nước ĐK phương tiện đi lại bay. Nhiều vương quốc pháp luật người quốc tế không hề tham gia vào thành phần của phi hành đoàn còn 1 số ít vương quốc do không đủ đội ngũ trình độ và nhân viên cấp dưới hàng không thiết yếu, vẫn sử dụng người quốc tế trong hoạt động giải trí hàng không gia dụng vương quốc. Luật hàng không quốc tế không có văn bản pháp lý riêng pháp luật vị thế pháp lý của phi hành đoàn hàng không. Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của phi hành đoàn được lao lý trong Điều 32 và 33 Công ước Chicagô trong phụ bản 1 của Công ước này cũng như trong Chương ni của Công ước Tôkyô 1963 về ngăn ngừa những hành vi phạm pháp triển khai trên phương tiên bay trong thời hạn bay .

Ghi chú: Bài viết được gửi tặng hoặc được sưu tầm, biên tập với mục đích tuyên truyền pháp luật. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi, kèm theo tài liệu chứng minh vi phạm qua Email: banquyen.vpludvn@gmail.com; Đồng thời, chúng tôi cũng rất mong nhận được tài liệu tặng từ quý bạn đọc qua Email: nhantailieu.vpludvn@gmail.com. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm tới Viện Pháp luật Ứng dụng VIệt Nam.

Source: https://vvc.vn
Category : Pháp luật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM