Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE): “Bom nổ chậm” trong đầu tư tài chính

Quy mô góp vốn đầu tư kinh tế tài chính của Công ty CP Cơ điện lạnh ( mã REE, sàn HoSE ) luôn có giá trị cao, đồng nghĩa tương quan với việc mỗi tổn thương trong nhóm gia tài này sẽ ảnh hưởng tác động đáng kể đến “ ví tiền ” chung. Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE): “Bom nổ chậm” trong đầu tư tài chính

Sự bấp bênh của các công ty con

Trong quý I / 2020, lệch giá thuần hợp nhất của REE là 1.180,8 tỷ đồng, lớn gấp hơn 7 lần so với số lượng 167,2 tỷ đồng của công ty mẹ REE. Trong khi đó, doanh thu sau thuế hợp nhất của REE là 278 tỷ đồng, chỉ lớn gấp 1,76 lần so với số lượng 157,8 tỷ đồng của công ty mẹ. Như vậy, chỉ số về tỷ suất doanh thu sau thuế trên lệch giá thuần của công ty mẹ tiêu biểu vượt trội hơn hẳn so với chỉ số này trên tác dụng kinh doanh thương mại hợp nhất, với số liệu lần lượt là 94,4 % và 23,5 %.

Trong cơ cấu tài sản của REE, công ty này có “đàn con” khá đông đúc, với 16 công ty con, 19 công ty liên kết; chưa kể các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh. Chính sự bấp bênh trong các khoản đầu tư vào các công ty con, liên kết và hoạt động kinh doanh của chính các công ty này đã làm sụt giảm lợi nhuận của REE thời gian qua.

REE cho biết, doanh thu sau thuế công ty mẹ đã giảm 27,3 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó hầu hết là do cùng kỳ năm trước, Công ty ghi nhận phát sinh thu nhập từ khoản giao dịch thanh toán hoàn thành xong việc chuyển nhượng ủy quyền khoản góp vốn đầu tư vào Công ty CP Nhiệt điện Vũng Áng. Trong khi đó, những công ty REE góp vốn đầu tư vào mảng điện trong quý I / 2020 đã bị ảnh hưởng tác động do tình hình thủy văn không thuận tiện và một phần do đại dịch Covid-19.

Dự phòng tăng gấp 5

Với “đàn con” đông đúc cùng với sự tham gia đầu tư cả các khoản chứng khoán kinh doanh, REE tỏ ra nổi bật với khối tài sản lớn nằm ở các khoản đầu tư tài chính cả dài hạn và ngắn hạn. Tại thời điểm ngày 31/12/2020, các khoản đầu tư tài chính dài hạn của REE lên tới 9.267 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.371 tỷ đồng, tổng cộng là 10.638 tỷ đồng, lớn gấp hơn 3 lần vốn điều lệ của Công ty và xấp xỉ vốn chủ sở hữu.

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE): “Bom nổ chậm” trong đầu tư tài chính ảnh 1 Số dự trữ góp vốn đầu tư kinh tế tài chính thời gian ngắn của REE là 6,6 tỷ đồng, trong khi dự trữ góp vốn đầu tư kinh tế tài chính dài hạn tại ngày 31/3/2020 là 24,8 tỷ đồng. Xét về quy mô góp vốn đầu tư kinh tế tài chính khá lớn của doanh nghiệp này, tỷ suất những khoản góp vốn đầu tư gặp rủi ro đáng tiếc phải trích lập dự trữ chưa ở mức đáng báo động, chỉ 0,48 % với góp vốn đầu tư kinh tế tài chính thời gian ngắn và 0,27 % với góp vốn đầu tư kinh tế tài chính dài hạn.

Tuy nhiên, tín hiệu đáng cảnh báo nhắc nhở trong những số liệu góp vốn đầu tư kinh tế tài chính của REE là vận tốc tăng của những khoản dự trữ góp vốn đầu tư kinh tế tài chính đang lan ra khá nhanh chỉ trong quý I / 2020, tăng từ 4,5 tỷ đồng lên 24,8 tỷ đồng, tức tăng tới 5,5 lần. Dự phòng tăng lên đến từ những khoản góp vốn đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác. Trong đó, số trích lập cho khoản góp vốn đầu tư vào Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã phát sinh thêm hơn 20 tỷ đồng dự trữ trong quý I / 2020, trong khi thời gian đầu năm, REE chưa phải triển khai trích lập cho khoản góp vốn đầu tư này. Đây hoàn toàn có thể sẽ là một ẩn số trong tương lai, bởi tổng vốn góp vốn đầu tư của REE tại Nhiệt điện Quảng Ninh lên tới 463,8 tỷ đồng. Ngoài ra, REE cũng có 1 số ít khoản góp vốn đầu tư dài hạn dưới dạng góp vốn đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác, nhưng không có thông tin rõ ràng, với tổng giá trị góp vốn đầu tư gần 272,3 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo giải trình kinh tế tài chính chỉ ghi chung chung khoản này là “ những khoản góp vốn đầu tư dài hạn khác ”, mà không được diễn giải đơn cử, trong khi mức trích lập dự trữ góp vốn đầu tư cho khoản này có tăng nhẹ trong quý I / 2020.

Source: https://vvc.vn
Category: Điện Lạnh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay