Ngành Công nghệ đa phương tiện

1.1 Về kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng đơn cử sau :

(1) Kiến thức giáo dục đại cương: Sinh viên được trang bị các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn.

(2) Kiến thức cơ sở ngành và ngành: Sinh viên được trang bị những kiến thức nền tảng của ngành học Công nghệ Đa phương tiện bao gồm:

Các môn học tương quan đến kỹ thuật dựng hình : Kỹ thuật nhiếp ảnh, Kỹ thuật quay phim, Dựng Audio và Video phi tuyến, Thiết kế tương tác đa phương tiện, Kịch bản đa phương tiện .
Các môn học tương quan đến phong cách thiết kế : Cơ sở tạo hình, Mỹ thuật cơ bản, Luật xa gần, Thiết kế đồ họa cơ bản, Thiết kế Website, Thiết kế ứng dụng trên đầu cuối di động, Thiết kế đồ họa đa phương tiện, Thiết kế tương tác đa phương tiện, Kịch bản đa phương tiện .
Các môn học tương quan đến tăng trưởng ứng dụng : Phân tích phong cách thiết kế kiến trúc ứng dụng ĐPT, Lập trình hướng đối tượng người dùng, Cơ sở tài liệu, Đồ họa máy tính, Kiến trúc máy tính và hệ quản lý và điều hành, Ngôn ngữ lập trình Java .
Các môn học hỗ trợ : Nhập môn đa phương tiện, Tổ chức sản xuất mẫu sản phẩm đa phương tiện, Bản quyền số .

(3) Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên sẽ lựa chọn chuyên sâu hướng học tập và nghiên cứu trong phần chuyên ngành, gồm: (1) Chuyên ngành Phát triển ứng dụng đa phương tiện, (2) Chuyên ngành Thiết kế đa phương tiện.

Phần kỹ năng và kiến thức chuyên ngành Phát triển ứng dụng đa phương tiện trang bị cho sinh viên kỹ năng và kiến thức tương quan đến nghiên cứu và phân tích, giải quyết và xử lý và tích hợp những tài nguyên đa phương tiện. Từ đó sinh viên hoàn toàn có thể tăng trưởng những ứng dụng ứng dụng đa phương tiện tương tác như Web, trò chơi, ứng dụng thực tại ảo ; tạo kỹ xảo âm thanh và hình ảnh trong những nghành nghề dịch vụ điện ảnh, truyền hình có sử dụng những tài nguyên đa phương tiện .
Phần kiến thức và kỹ năng chuyên ngành Thiết kế Đa phương tiện trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức nâng cao gồm có : Nguyên lý và chiêu thức phong cách thiết kế hình động 2D và 3D, Thiết kế UI, Layout ( dàn trang ), đồ họa chữ trong một số ít nghành : trò chơi, thiết bị di động, xuất bản điện tử, tư duy phong cách thiết kế và đồ họa hoạt động ( motion design ) .

1.2 Về Kỹ năng

a) Chuyên ngành Phát triển ứng dụng đa phương tiện:

( 4 ) Quản lý những dự án Bất Động Sản tăng trưởng ứng dụng ứng dụng đa phương tiện ;
( 5 ) Thiết kế và tăng trưởng những mẫu sản phẩm ứng dụng đa phương tiện tương tác gồm có :
– Các mạng lưới hệ thống Website ;
– trò chơi ;
– Các ứng dụng trên đầu cuối di động ;
– Các ứng dụng thực tại ảo ;
– Hệ thống thương mại điện tử .

b) Chuyên ngành Thiết kế đa phương tiện:

( 4 ) Có những kỹ năng và kiến thức phong cách thiết kế :
– Thiết kế nhận diện thương hiệu số ;
– Thiết kế những mô hình nội dung số trên những nền tảng mạng và những mô hình dịch vụ khác nhau ;
– Thiết kế giao diện website ;
– Thiết kế giao diện ứng dụng trên thiết bị di động ;

– Thiết kế đồ họa game;

– Thiết kế những mô hình mẫu sản phẩm sử dụng đồ họa tĩnh và động 2D và 3D ;
– Thiết kế kĩ xảo đa phương tiện .

1.3 Về Kỹ năng mềm

( 6 ) Có kiến thức và kỹ năng tiếp xúc và thuyết trình tốt bộc lộ qua việc trình diễn rõ ràng, tự tin và thuyết phục những yếu tố tương quan đến trình độ và những yếu tố kinh tế tài chính xã hội ;
( 7 ) Có kỹ năng và kiến thức thao tác nhóm, biết xây dựng và tổ chức triển khai tốt việc làm theo nhóm ;
( 8 ) Có những kiến thức và kỹ năng cá thể và phẩm chất nghề nghiệp trong việc xử lý yếu tố, tư duy phát minh sáng tạo, lập kế hoạch và tổ chức triển khai việc làm ;
( 9 ) Có giải pháp thao tác khoa học và chuyên nghiệp, tư duy mạng lưới hệ thống và tư duy nghiên cứu và phân tích và thao tác hiệu suất cao trong nhóm ( đa ngành ), hội nhập được trong môi trường tự nhiên quốc tế .

1.4 Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm

( 10 ) Có thức nghề nghiệp, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, dữ thế chủ động phát minh sáng tạo, có ý thức và năng lượng hợp tác trong việc làm ;
( 11 ) Có năng lực tự khuynh hướng, thích nghi với những thiên nhiên và môi trường thao tác khác nhau ; tự học tập, tích góp kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ;
( 12 ) Có ý tưởng sáng tạo trong quy trình triển khai trách nhiệm được giao ; có năng lực đưa ra được Tóm lại về những yếu tố nhiệm vụ và kỹ thuật phức tạp về công nghệ kinh tế tài chính ;
( 13 ) Có năng lượng lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể và nhìn nhận, nâng cấp cải tiến những hoạt động giải trí trình độ .

1.5 Về Hành vi đạo đức

( 14 ) Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết thao tác tập thể theo nhóm, theo dự án Bất Động Sản, mê hồn khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lượng trình độ ;
( 15 ) Hiểu biết về những giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những yếu tố đương đại, hiểu rõ vai trò của những giải pháp kỹ thuật trong toàn cảnh kinh tế tài chính, thiên nhiên và môi trường, xã hội toàn thế giới và trong toàn cảnh riêng của quốc gia ;
( 16 ) Ý thức được sự thiết yếu phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ, có năng lượng trình độ và năng lực ngoại ngữ để tự học suốt đời .

1.6 Về Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

( 17 ) Đạt trình độ tiếng Anh 450 điểm TOEIC quốc tế hoặc tương tự ;
( 18 ) Có năng lực sử dụng tiếng Anh Giao hàng học tập, điều tra và nghiên cứu, hoà nhập nhanh với hội đồng công nghệ thông tin khu vực và quốc tế sau khi ra trường .
( 19 ) Có năng lực sử dụng tiếng Anh tốt trong những hoạt động giải trí tương quan đến nghề nghiệp được giảng dạy .

1.7 Về Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

– Có thể trở thành các lập trình viên, phát triển ứng dụng, thiết kế và triển khai các ứng dụng và sản phẩm đa phương tiện.

– Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm thời cơ kinh doanh thương mại những loại sản phẩm đa phương tiện .
– Có thể trở thành cán bộ điều tra và nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về nghành nghề dịch vụ đa phương tiện tại những Viện, Trung tâm nghiên cứu và điều tra và những cơ sở huấn luyện và đào tạo ;
– Có thể liên tục học tiếp lên trình độ Sau đại học trong nước hoặc ở quốc tế .

Source: https://vvc.vn
Category: Công nghệ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay