Chủ thể pháp luật là gì? (Cập nhật 2022)

Bạn có biết chủ thể pháp luật là gì? Khi tham gia vào các mối quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi luật pháp, các cá nhân, tổ chức có khả năng có quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật. Vậy để có cái nhìn chi tiết hơn về vấn đề này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết khái niệm chủ thể pháp luật là gì trong bài viết sau đây. Mời các bạn theo dõi

chủ thể pháp luật là gì

1. Chủ thể pháp luật là gì?

Chủ thể pháp luật là những cá thể, tổ chức triển khai có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm hợp pháp theo pháp luật của pháp luật. Theo đó, chủ thể pháp luật khác với chủ thể của quan hệ pháp luật .Cụ thể, chủ thể của quan hệ pháp luật là cá thể, tổ chức triển khai có năng lượng pháp luật và năng lượng hành vi pháp lý, tham gia vào quan hệ pháp luật, có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý nhất định. Nhưng so với chủ thể pháp luật thì chỉ cần cá thể, tổ chức triển khai có năng lượng pháp luật. Hay nói cách khác, năng lượng pháp luật là điều kiện kèm theo quan trọng của chủ thể pháp luật .

2. Phân biệt chủ thể pháp luật và chủ thể quan hệ pháp luật

Chủ thể pháp luật khác với chủ thể quan hệ pháp luật được thể hiện rõ nhất ở năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. Để trở thành chủ thể pháp luật chỉ cần có năng lực pháp luật, nhưng để trở thành chủ thể của một quan hệ pháp luật cụ thể thì phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật, tức là phải có khả năng tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Để giúp khám phá rõ hơn về yếu tố này, trong phần tiếp theo ACC sẽ đề cập chi tiết cụ thể hơn về năng lượng pháp luật dân sự và năng lượng hành vi dân sự .

3. Năng lực pháp luật dân sự

3.1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Theo điều 16 Bộ luật dân sự năm ngoái thì Năng lực pháp luật dân sự của cá thể được qu định như sau :

  • Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.
  • Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.
  • Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.

Theo đó, nội dung năng lượng pháp luật dân sự của cá thể gồm có :

  • Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản.
  • Quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản.
  • Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.”

3.2. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân

Năng lực pháp luật của pháp nhân được pháp luật như sau :

  • Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là năng lực của pháp nhân có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật dân sự, luật khác có tương quan lao lý khác .
  • Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu pháp nhân phải đăng ký hoạt động thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký.
  • Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân.

4. Năng lực hành vi dân sự

Năng lực hành vi dân sự của cá thể là năng lực của cá thể bằng hành vi của mình xác lập, thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự .Mọi công dân từ khi sinh ra được pháp luật công nhận là có năng lượng pháp luật, năng lực có quyền và có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí. Các công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lượng pháp luật và năng lượng hành vi dân sự rất đầy đủ .Tổ chức chỉ khi là pháp nhân mới là chủ thể rất đầy đủ của quan hệ pháp luật, những tổ chức triển khai khác nhờ vào vào tư cách pháp lí khác nhau, cũng hoàn toàn có thể là chủ thể của những quan hệ pháp luật, nhưng ở khoanh vùng phạm vi nhất định .

Trên đây là một số thông tin liên quan nhằm tìm hiểu về chủ thể pháp luật là gì. Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn pháp lý hoặc sử dụng các dịch vụ pháp lý khác từ Công ty Luật ACC, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng. ACC luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Đánh giá post

Source: https://vvc.vn
Category: Pháp luật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM