Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá quy định có thể được nhập khẩu vào Việt Nam hay không?


Cho hỏi máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá quy định có thể được nhập khẩu vào Việt Nam hay không? – Câu hỏi của anh Trung tại Quảng Ninh.

Tuổi thiết bị là gì? Tuổi thiết bị đã qua sử dụng được quy định như thế nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Quyết định 18/2019 / QĐ-TTg lao lý như sau :

Tuổi thiết bị là thời gian (tính theo năm) được xác định từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu của máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Năm nhập khẩu là năm hàng hóa về đến cửa khẩu Việt Nam.

Theo đó, tuổi thiết bị là một trong những tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền được cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Cụ thể tại khoản 1 Điều 6 Quyết định 18/2019 / QĐ-TTg pháp luật như sau :

Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

Như vậy, lúc bấy giờ tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Trừ những thiết bị một số ít nghành đơn cử, tuổi thiết bị được lao lý chi tiết cụ thể tại Phụ lục I phát hành kèm theo Quyết định 18/2019 / QĐ-TTg như sau :

Xem chi tiết danh mục máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị: Tại đây.

Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá quy định có thể được nhập khẩu vào Việt Nam hay không?

Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá lao lý hoàn toàn có thể được nhập khẩu vào Nước Ta hay không ? ( Hình từ Internet )

Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá quy định có thể được nhập khẩu vào Việt Nam hay không?

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Quyết định 18/2019 / QĐ-TTg có pháp luật như sau :

Nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong trường hợp khác

1. Trong trường hợp doanh nghiệp đang tiến hành sản xuất tại Việt Nam, để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định này nhưng công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi máy móc, thiết bị trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại của máy móc, thiết bị vẫn đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế và mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng của máy móc, thiết bị không vượt quá 15% so với thiết kế, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu, trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến về Bộ Khoa học và Công nghệ để được xem xét, giải quyết.

Như vậy, so với thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá pháp luật, hoàn toàn có thể được xem xét được cho phép nhập khẩu những loại sản phẩm & hàng hóa này khi thỏa mãn nhu cầu một trong những điều kiện kèm theo sau :+ Công suất ( tính theo số lượng mẫu sản phẩm được tạo ra bởi máy móc, thiết bị trong một đơn vị chức năng thời hạn ) ;+ Hiệu suất còn lại của máy móc, thiết bị vẫn đạt từ 85 % trở lên so với hiệu suất ;+ Hiệu suất phong cách thiết kế và mức tiêu tốn nguyên, vật tư, nguồn năng lượng của máy móc, thiết bị không vượt quá 15 % so với phong cách thiết kế .

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá quy định?

Về hồ sơ đề nghị, căn cứ khoản 2 Điều 9 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg các chủ thể cần chuẩn bị các loại giấy tờ bao gồm:

– Văn bản ý kiến đề nghị được cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, theo đó báo cáo giải trình về sự thiết yếu phải nhập khẩu máy móc, thiết bị để bảo vệ duy trì hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, giải pháp sử dụng và sự thiết yếu của máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu trong dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến ;- Bản sao Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp ;- Chứng thư giám định được cấp bởi tổ chức triển khai giám định được chỉ định ;Về trình tự, thủ tục, địa thế căn cứ khoản 3 Điều 9 Quyết định 18/2019 / QĐ-TTg được triển khai theo những bước sau :- Trường hợp hồ sơ chưa khá đầy đủ, chưa hợp lệ theo pháp luật, thực thi như sau :+ Trả lại ngay hồ sơ cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ trợ trong trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận đảm nhiệm hồ sơ một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ ;+ Trường hợp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong thời hạn 08 giờ thao tác kể từ thời gian nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có quan điểm ý kiến đề nghị doanh nghiệp sửa đổi, bổ trợ hồ sơ ;

+ Trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu điện, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản đề nghị doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

– Trong thời hạn 02 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ vừa đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi văn bản kèm theo bản chụp hồ sơ đề xuất những bộ, cơ quan ngang bộ tương quan có quan điểm. Trường hợp thiết yếu, Bộ Khoa học và Công nghệ lấy quan điểm chuyên viên về máy móc, thiết bị đã qua sử dụng ý kiến đề nghị được nhập khẩu ;- Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, những bộ, cơ quan ngang bộ, chuyên viên có quan điểm về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị trong nghành quản trị chuyên ngành và cho quan điểm về đề xuất kiến nghị được nhập khẩu máy móc, thiết bị của doanh nghiệp ;

– Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được quan điểm của những bộ, cơ quan ngang bộ, chuyên viên, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản vấn đáp doanh nghiệp, nêu rõ nguyên do nếu không chấp thuận đồng ý đề xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị .

Source: https://vvc.vn
Category : Công nghệ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay