Vận chuyển gỗ không giấy tờ có bị xử lý hình sự? – Luật Việt Phong | Công ty Luật uy tín

Tóm tắt trường hợp :

Tôi là lái xe đường dài quê ở Lai Châu. Cuối tháng 7, vì có chuyện về Tỉnh Thái Bình nên tôi có mua 3 khoang gỗ lim về khuyến mãi cho bạn để làm quà tặng. Trên đường có đi qua Thành phố Thành Phố Hải Dương, tôi bị kiểm tra và bị tịch thu số gỗ trên với nguyên do không xuất trình được sách vở chứng tỏ nguồn gốc. Tôi có lót tay một số tiền để được đi nhưng còn được các chiến sỹ dặn dò : “ nếu tái phạm sẽ giải quyết và xử lý Hình sự ”. Vậy tôi hoàn toàn có thể bị giải quyết và xử lý Hình sự hay không ? Tôi xin cảm ơn .

Người gửi : Phí Mạnh Thành

Luật sư vấn đáp :

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi của mình tới công ty luật Việt Phong. Về câu hỏi của anh, công ty luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn như sau:

1/ Cơ sở pháp lý

Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

2/ Vận chuyển gỗ không giấy tờ có bị xử lý hình sự?

Căn cứ thông tin anh cung cấp, việc anh  mua một số lượng gỗ lim nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Theo quy định của pháp luật, anh chỉ có thể bị xử lý Hình sự khi đã bị xử phạt Hành chính mà còn tái phạm hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích. Nếu bị xử lý, anh có thể bị xử lý về tội vi phạm các quy tắc về khai thác và bảo vệ rừng tại Điều 175 BLHS 1999 sửa đổi bổ sung 2009 như sau:

“1. Người nào có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị phán quyết về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tái tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm :

a ) Khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vi khác vi phạm các lao lý của Nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng, nếu không thuộc trường hợp pháp luật tại Điều 189 của Bộ luật này ;

b ) Vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép, nếu không thuộc trường hợp lao lý tại Điều 153 và Điều 154 của Bộ luật này .

2. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm .

3. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng.”

Điểm 1 Mục IV Thông tư liên tịch số 19/2007 / TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành như sau:

“1.1. “ Khai thác trái phép cây rừng ” là một trong các hành vi sau đây :

a ) Khai thác cây rừng ở rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép trong trường hợp pháp lý lao lý việc khai thác đó chỉ được thực thi khi đã được cấp giấy phép và giấy phép còn trong thời hạn ;

b ) Khai thác cây rừng ngoài khu vực được cho phép ;

c ) Khai thác cây rừng không có dấu búa bài cây ( bài chặt ) trong các trường hợp theo lao lý của pháp lý phải có dấu búa bài cây ( bài chặt ) ;

d ) Khai thác cây rừng vượt quá khối lượng được cho phép ( phần vượt quá khối lượng ) .

1.2. “ Hành vi khác vi phạm các pháp luật của Nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng ” là ngoài hành vi khai thác trái phép cây rừng còn có hành vi khác vi phạm các pháp luật của Nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng .

Trường hợp khai thác trái phép rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động giao cho tổ chức triển khai, tập thể, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng không thay đổi lâu bền hơn vào mục tiêu lâm nghiệp mà người được giao đã bỏ vốn góp vốn đầu tư trồng rừng, chăm nom, bảo vệ … thì bị giải quyết và xử lý như sau :

a ) Nếu chủ rừng khai thác cây rừng trái phép thì bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo pháp luật tại Điều 175 BLHS ;

b ) Nếu người khai thác cây rừng trái phép mà không phải là chủ rừng thì bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo các điều luật tương ứng pháp luật tại Chương XIV “ Các tội xâm phạm chiếm hữu ” của BLHS .

1.3. “ Vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép ” là hành vi vận chuyển ,

buôn bán gỗ không đúng lao lý của Nhà nước ( như vận chuyển gỗ không có thủ tục, buôn bán gỗ không có giấy phép kinh doanh thương mại hoặc có giấy phép nhưng đã hết hiệu lực hiện hành … ) .

Trường hợp buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới thì tùy từng trường hợp đơn cử mà người phạm tội hoàn toàn có thể bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm

hình sự theo Điều 153 hoặc Điều 154 BLHS .

1.4. “ Gây hậu quả nghiêm trọng ” lao lý tại khoản 1 Điều 175 BLHS khi thuộc một trong các trường hợp sau :

a ) Gây thiệt hại về lâm sản ( trừ động vật hoang dã rừng ) từ trên mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính đến hai lần mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính lao lý cho mỗi hành vi vi phạm ;

Ví dụ : Mức tối đa lao lý xử phạt vi phạm hành chính theo lao lý hiện hành so với hành vi khai thác trái phép gỗ thường thì từ nhóm IV đến nhóm VIII ở rừng sản xuất là 20 m3. Nếu khai thác trái phép từ trên 20 m3 đến 40 m3 là gây hậu quả nghiêm trọng .

b) Khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép từ hai loại gỗ trở lên (gỗ thông thường nhóm I – III với gỗ thông thường nhóm IV – VIII; gỗ thông thường với gỗ quý, hiếm nhóm IIA) mà khối lượng của mỗi loại gỗ chưa vượt quá mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tổng khối lượng gỗ trong vụ vi phạm đó vượt quá mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính đến hai lần mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính quy định đối với gỗ thông thường thuộc nhóm IV đến nhóm VIII quy định cho hành vi tương ứng đó;

Ví dụ 1 : Phạm Minh H khai thác trái phép ở rừng sản xuất 13 m3 gỗ tròn thường thì thuộc nhóm IV đến nhóm VIII và 9 m3 gỗ tròn thường thì thuộc nhóm I đến nhóm III. Tổng cộng H đã khai thác trái phép 22 m3. Theo lao lý hiện hành mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính lao lý so với hành vi khai thác gỗ tròn thường thì thuộc nhóm IV đến nhóm VIII ở rừng sản xuất là 20 m3 ; do đó, hành vi của Phạm Minh H thuộc trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng .

Ví dụ 2 : Trần Văn C khai thác trái phép ở rừng sản xuất 11 m3 gỗ tròn thường thì thuộc nhóm IV đến nhóm VIII, 7 m3 gỗ tròn thường thì thuộc nhóm I đến nhóm III và 5 m3 gỗ tròn quý, hiếm thuộc nhóm IIA. Tổng cộng C đã khai thác trái phép 23 m3. Theo pháp luật hiện hành mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính pháp luật so với hành vi khai thác gỗ thường thì thuộc nhóm IV đến nhóm VIII ở rừng sản xuất là 20 m3 ; do đó, hành vi của Trần Văn C thuộc trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng .

Ví dụ 3 : Trần Đức P vận chuyển trái phép 13 m3 gỗ tròn thường thì thuộc nhóm IV đến nhóm VIII, 5 m3 gỗ tròn thường thì thuộc nhóm I đến nhóm III và 3 m3 gỗ tròn quý, hiếm nhóm IIA. Tổng cộng P. đã vận chuyển trái phép 21 m3. Theo lao lý hiện hành mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính pháp luật so với hành vi vận chuyển lâm sản trái phép gỗ thường thì từ nhóm IV đến nhóm VIII là 20 m3 ; do đó, hành vi của Trần Đức P thuộc trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng .

c ) Khai thác gỗ quý, hiếm nhóm IA ở rừng sản xuất đến 2 m3 ; ở rừng phòng hộ đến 1,5 m3 ; ở rừng đặc dụng đến 1 m3 ;

d ) Khai thác thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA ở rừng sản xuất có giá trị đến ba triệu đồng ; ở rừng phòng hộ đến hai triệu đồng ; ở rừng đặc dụng đến một triệu đồng ;

đ ) Vận chuyển, buôn bán gỗ quý, hiếm nhóm IA đến 2 m3 .

1.5. “ Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng ” pháp luật tại khoản 2 Điều 175 BLHS khi thuộc một trong các trường hợp sau :

a ) Gây thiệt hại về lâm sản ( trừ động vật hoang dã rừng ) từ trên hai lần mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính đến bốn lần mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính pháp luật cho mỗi hành vi vi phạm .

Ví dụ : Mức tối đa lao lý xử phạt vi phạm hành chính theo lao lý hiện hành so với hành vi khai thác trái phép gỗ tròn thường thì thuộc nhóm IV đến nhóm VIII ở rừng sản xuất là 20 m3. Nếu khai thác trái phép từ trên 40 m3 đến 80 m3 là phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng .

b ) Khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép từ hai loại gỗ trở lên ( gỗ thường thì nhóm I – III với gỗ thường thì nhóm IV – VIII ; gỗ thường thì với gỗ quý, hiếm nhóm IIA ) mà tổng khối lượng gỗ trong vụ vi phạm từ trên hai lần đến bốn lần mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính so với gỗ thường thì thuộc nhóm IV đến nhóm VIII pháp luật cho hành vi tương ứng đó .

Ví dụ : Trần Văn G khai thác trái phép ở rừng sản xuất 19 m3 gỗ tròn thường thì thuộc nhóm IV đến nhóm VIII, 13 m3 gỗ tròn thường thì thuộc nhóm I đến nhóm III và 9 m3 gỗ tròn quý, hiếm thuộc nhóm IIA. Tổng cộng A khai thác trái phép ba loại gỗ là 41 m3. Theo pháp luật hiện hành mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính so với gỗ thường thì thuộc nhóm IV đến nhóm VIII ở rừng sản xuất là 20 m3. Như vậy, trên hai lần mức tối đa này là trên 40 m3 ; do đó, G phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng .

c ) Khai thác gỗ quý, hiếm nhóm IA, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA trên mức tối đa của hậu quả nghiêm trọng được hướng dẫn tại các điểm c và d tiểu mục 1.4 mục 1 này đến hai lần mức tối đa của hậu quả nghiêm trọng tương ứng đó .

Ví dụ 1 : Đinh Văn T khai thác trái phép 2,5 m3 gỗ quý, hiếm nhóm IA ở rừng sản xuất là phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng .

Ví dụ 2 : Trịnh Đình Q khai thác trái phép thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA ở rừng phòng hộ có giá trị hai triệu năm trăm ngàn đồng là phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng .

d ) Vận chuyển, buôn bán gỗ quý, hiếm nhóm IA trên mức tối đa của hậu quả nghiêm trọng được hướng dẫn tại điểm đ tiểu mục 1.4 mục 4 này đến hai lần mức tối đa của hậu quả nghiêm trọng tương ứng đó .

Ví dụ : Đào Văn K vận chuyển, buôn bán 3 m3 gỗ quý, hiếm nhóm IA là phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng .

đ ) Gây hậu quả nghiêm trọng được hướng dẫn tại tiểu mục 1.4 mục 1 này và còn triển khai một trong các hành vi : chống người thi hành công vụ ; gây thương tích cho người thi hành công vụ ; đập phá nơi thao tác, trang thiết bị, phương tiện đi lại của cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị và bảo vệ rừng mà chưa đến mức bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội độc lập .

1.6. “ Phạm tội trong trường hợp đặc biệt quan trọng nghiêm trọng ” pháp luật tại khoản 2 Điều 175 BLHS khi thuộc một trong các trường hợp sau :

a ) Gây thiệt hại về lâm sản ( trừ động vật hoang dã rừng ) trên bốn lần mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính pháp luật cho mỗi hành vi vi phạm .

b ) Khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép từ hai loại gỗ trở lên ( gỗ thường thì nhóm I – III với gỗ thường thì nhóm IV – VIII ; gỗ thường thì với gỗ quý, hiếm nhóm IIA ) mà tổng khối lượng gỗ trong vụ vi phạm từ trên bốn lần mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính so với gỗ thường thì thuộc nhóm IV đến nhóm VIII lao lý cho hành vi tương ứng đó .

c ) Khai thác gỗ quý, hiếm nhóm IA, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA trên mức tối đa của hậu quả rất nghiêm trọng ;

d ) Vận chuyển, buôn bán gỗ quý, hiếm nhóm IA trên mức tối đa của hậu quả rất nghiêm trọng ;

đ ) Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hướng dẫn tại các điểm a, b, c, d và còn triển khai một trong các hành vi nêu tại điểm đ tiểu mục 1.5 mục 1 này .”

Vận chuyển gỗ không giấy tờ có bị xử lý hình sự?

Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn bạn vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Việt Phong vềChúng tôi hy vọng rằng bạn hoàn toàn có thể vận dụng các kỹ năng và kiến thức kể trên để sử dụng trong việc làm và đời sống. Nếu có yếu tố pháp lý nào khác cần tư vấn bạn vui mừng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp lý trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và nhân viên pháp lý .

Chuyên viên : Đỗ Đức Toàn

Source: https://vvc.vn
Category : Kinh doanh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay