Khu bảo tồn tại Việt Nam danh sách và bản đồ – Bản Đồ Lâm Nghiệp

TT Tên Tỉnh Thành lập Diện tích Ghi chú 1 Khu BTTN Bình Châu – Phước Bửu Bà Rịa – Vũng Tàu NA NA Quyết định số 194/CT ngày 9 tháng 8 năm 1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 2 Khu DTTN Ấp Canh Điền Bạc Liêu NA NA Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 3 Khu BTTN Tây Yên Tử Bắc Giang 2002 13023 Quyết định số 117/QĐ-UB ngày 22 tháng 7 năm 2002 của UBND tỉnh Bắc Giang 4 Khu BTTN Kim Hỷ Bắc Kạn 2003 14772 Quyết định 1804/QĐ-UB, ngày 01/9/2003 của UBND tỉnh Bắc Kạn 5 Khu BTTN Nam Xuân Lạc Bắc Kạn 2004 1788 Quyết định số 342/QĐ-UB ngày 17/3/2004 của UBND tỉnh Bắc Kạn 6 Khu BTTN Thạch Phú Bến Tre 1998 8825 Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 13/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ 7 Khu BTTN An Toàn Bình Định 2013 22450 Quyết định 580/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 8 Khu BTTN Núi Ông Bình Thuận 1992 24355 Quyết định số 14/TTg ngày 19/10/1992 9 Khu BTTN Tà Kóu Bình Thuận 1996 11886 Quyết định số 791/TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 26/10/1996 10 Khu BTL và SC Vượn Cao Vít Cao Bằng 2006 1656 Quyết định thành lập số 2536/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 11 Khu BTTN Sơn Trà Đà Nẵng 1977 4439 Quyết định số 41/TTG ngày 24/1/1977 12 Khu BTTN Bà Nà – Núi Chúa Đà Nẵng NA NA Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 13 Khu BTTN Nam Kar Đắk Lắk 1991 21912 Quyết định số 182/1991/QĐ-KL ngày 13 tháng 5 năm 1991 14 Khu BTTN Ea Sô Đắk Lắk 2000 22000 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 15 Khu BT Loài và SC Thông nước Đắk Lắk NA NA Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 16 Khu BTTN Nậm Nung Đắk Nông 1986 10849 Quyết định 194/CT, ngày 9/8/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 17 Khu BTTN Mường Nhé Điện Biên 1976 45581 Quyết định số 64/QĐ-TKNN ngày 8/7/1976 18 Khu BTTN Văn hóa Đồng Nai Đồng Nai 2004 100303 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 19 Khu BTTN Kon Chư Răng Gia Lai 1986 15900 Quyết định số 194/CT, ngày 9/8/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 20 Khu BTTN Bắc Mê Hà Giang 1994 15240 Quyết định số 143/QĐ-UB ngày 22/04/1994 của UBND tỉnh Hà Giang 21 Khu BTTN Phong Quang Hà Giang 1998 8908 Quyết định số 59/UB-QĐ ngày 17/01/1998 của UBND tỉnh Hà Giang 22 Khu BTTN Bát Đại Sơn Hà Giang 2000 7327 Quyết định số 2601/QĐ-UB ngày 06/10/2000 của UBND tỉnh Hà Giang 23 Khu BTTN Tây Côn Lĩnh Hà Giang 2002 20580 Quyết định số 642/QĐ-UB ngày 19/03/2002 của UBND tỉnh Hà Giang 24 Khu BTTN Chí Sán Hà Giang 2015 5500 Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang 25 Khu BTTN Kẻ Gỗ Hà Tĩnh 1996 35159 Quyết định số 970/TTg ngày 28-12-1996 của Chính phủ 26 Khu BT Loài Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang 2011 2805 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang 27 Khu BTTN Phu Canh Hòa Bình 1995 14461 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 28 Khu BTTN Hang Kia – Pà Cò Hòa Bình 2000 5252 Quyết định số 453/QĐ-UB ngày 23/5/2000 của UBND tỉnh Hoà Bình 29 Khu DTTN Thượng Tiến Hòa Bình 2000 6000 Quyết định số 1242/QĐ-UB của UBND tỉnh Hòa Bình ngày 09/10/2000 30 Khu BTTN Ngọc Sơn – Ngổ Luông Hòa Bình 2004 19254 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 31 Khu BTTN Hòn Bà Khánh Hòa 2005 20978 Quyết định số 98/2005/QĐ-UBND, ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa 32 Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Đắk Uy Kon Tum NA NA Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 33 Khu BTTN Ngọc Linh Kon Tum NA NA Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 34 Khu DTTN Hữu Liên Lạng Sơn 1986 8293 Quyết định số 194/CT ngày 09/08/1986 của Hội đồng Bộ trưởng 35 Khu BTTN Hoàng Liên – Văn Bàn Lào Cai 2007 24938 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 36 Khu BTTN Bát Xát Lào Cai 2017 18637 Quyết định số 4240/QĐ-UBND, ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Lào Cai 37 KBT Đất ngập nước Láng Sen Long An 2004 5030 Quyết định số 199/QĐ-UB ngày 19/1/2004 của UBND tỉnh Long An 38 Khu BTTN Pù Huống Nghệ An 2002 40127 Quyết định số 342QĐ/UB ngày 25/1/2002 của UBND tỉnh Nghệ An 39 Khu BTTN Pù Hoạt Nghệ An 2013 90741 Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 02/04/2013 của UBND tỉnh Nghệ An 40 Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long Ninh Bình 2001 2743 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 41 Khu BTTN Krong Trai Phú Yên 1979 13770 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 42 Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm Quảng Nam 2009 23500 Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam 43 KBT Loài và Sinh cảnh Sao La Quảng Nam 2012 15486 Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam 44 Khu BT Loài và SC Voi Quảng Nam 2017 18977 Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam 45 Khu DTTN Ngọc Linh Quảng Nam 2020 14883 Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 46 Khu BTTN Đồng Sơn – Kỳ Thượng Quảng Ninh 2002 15637 Quyết định số 1672/QĐ-UB ngày 22/5/2002 của UBND tỉnh Quảng Ninh 47 Khu BTTN Đakrông Quảng Trị 2001 40526 Quyết định số 768/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 9 tháng 4 năm 2001 48 Khu BTTN Bắc Hướng Hóa Quảng Trị 2010 23456 Quyết định 1183/QĐ-UB, ngày 07/7/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị 49 Khu BTTN Sốp Cộp Sơn La 2002 18020 Quyết định số 3440/QĐ-UB của UBND tỉnh Sơn La 50 Khu BTTN Tà Xùa Sơn La 2002 17650 Quyết định số 3440/QÐ-UBND ngày 11-11-2002 của UBND tỉnh Sơn La 51 Khu BTTN Xuân Nha Sơn La 2002 18000 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 52 Khu DTTN Copia Sơn La 2002 6311 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 53 Khu BTTN Mường La Sơn La 2016 15800 Quyết định 511/QĐ-UBND, ngày 7/3/2016 của UBND tỉnh Sơn La 54 Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy Thái Bình 2020 6560 Quyết định số 2514/QĐ- UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Thái Bình 55 Khu BTTN Thần Sa – Phượng Hoàng Thái Nguyên 1999 18859 Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 01-12-1999 của UBND tỉnh Thái Nguyên 56 Khu BTTN Pù Hu Thanh Hóa 1999 22688 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 57 Khu BTTN Pù Luông Thanh Hóa 1999 17171 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 58 Khu BTTN Xuân Liên Thanh Hóa 1999 23815 Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này 59 Khu bảo tồn loài Sến Tam Quy Thanh Hóa 2001 518 Quyết định số 1766/QĐ-UB ngày 13 tháng 7 năm 2001 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 60 Khu BT các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động Thanh Hóa 2014 624 Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 08/1/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa 61 Khu BTTN Phong Điền TT Huế 2002 41433 Quyết định 2979/QĐ-UBND ngày 13/11/2002 của UNND tỉnh Thừa Thiên Huế 62 Khu Bảo tồn Sao La TT Huế 2013 15519 Quyết định số 2020/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 63 Khu BTTN Nà Hang Tuyên Quang 1994 22401 Quyết định 274/UB-QĐ ngày 9 tháng 5 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 64 Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Cham Chu Tuyên Quang 2014 15262 Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang 65 Khu BTTN Nà Hẩu Yên Bái 2006 16950 Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái vào ngày 9/10/2006 66 Khu bảo tồn loài sinh cảnh Chế Tạo Yên Bái NA NA Bài viết Khu bảo tồn tại Việt Nam chưa cập nhật nội dung này

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay