Hướng dẫn tra cứu bố cáo điện tử trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

1. CÁC TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC DOANH NGHIỆP PHẢI CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ĐĂNG BỐ CÁO ĐIỆN TỬ) 

Căn cứ Điều 33 Luật Doanh nghiệp và Điều 55 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP ngày 14/9/2015 của nhà nước về ĐK doanh nghiệp, những trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải công bố nội dung ĐK doanh nghiệp và nộp phí gồm có : – Đăng ký đổi khác nội dung Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ( những ĐK biến hóa làm biến hóa nội dung trên Giấy ghi nhận ) – Thông báo biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp tương quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh thương mại, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế. Đối với những trường hợp công bố nội dung ĐK doanh nghiệp khác, doanh nghiệp không phải trả phí.

2. TRUY CẬP VÀ XEM BỐ CÁO ĐIỆN TỬ

Người dùng Cổng thông tin có thể truy cập đến Hệ thống bố cáo điện tử mà không cần đăng nhập tài khoản. Đối với người sử dụng trên Cổng thông tin đã đăng ký tài khoản, có thể truy cập vào Hệ thống Bố cáo điện tử hoặc đăng nhập từ màn hình Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

Bước 1: Nhập địa chỉ: http://bocaodientu.dkkd.gov.vn trên thanh trình duyệt Web -> Nhấn nút [Enter] trên bàn phím để truy cập vào Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Cổng thông tin); 

Bước 2: Tích chọn nút [Đăng nhập] tại góc phải phía trên màn hình; (Hình 1)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU BỐ CÁO ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆPHình 1 : Màn hình Cổng thông tin ĐK doanh nghiệp vương quốc

Bước 3: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào Cổng thông tin; (Hình 2)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU BỐ CÁO ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Hình 2 : Màn hình nhập tên đăng nhập và mật khẩu truy vấn

Lưu ý: Trong trường hợp đăng nhập với tài khoản của người dùng trên Cổng thông tin, sau khi nhập tên đăng nhập và mật khẩu, không tích vào ô [Cán bộ Phòng ĐKKD] trước khi nhấn nút [Đăng nhập]. (Hình 2) 

Bước 4: Sau khi đăng nhập, trên thanh công cụ, chọn “Dịch vụ công” -> “Hệ thống Bố cáo điện tử”. (Hình 3)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU BỐ CÁO ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆPHình 3 : Màn hình sau khi đăng nhập Sau khi truy vấn Hệ thống bố cáo điện tử, màn hình hiển thị ứng dụng bố cáo điện tử trên Cổng thông tin hiển thị như sau : HƯỚNG DẪN TRA CỨU BỐ CÁO ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆPHình 4 : Màn hình giao diện ứng dụng bố cáo điện tử

Tại đây, người dùng có thể theo dõi các thông tin hiển thị trên Hệ thống bố cáo được chia thành nhiều loại bố cáo điện tử, bao gồm: 

– Đăng ký mới – Đăng ký biến hóa ( gồm có ĐK biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp và quy đổi mô hình doanh nghiệp ) – Thông báo đổi khác ( nội dung ĐK doanh nghiệp ) – Mẫu dấu ( thông tin mẫu dấu của doanh nghiệp ) – Vi phạm / Thu hồi ( công bố Thông báo v / v vi phạm của doanh nghiệp và Quyết định tịch thu GCN ĐK doanh nghiệp / GCN ĐK hoạt động giải trí Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt )

– Giải thể (công bố Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp và Quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)) 

– Loại khác ( công bố Thông báo hiệu đính, Thông báo của tòa án nhân dân, Doanh nghiệp xã hội và Loại khác : chào bán CP riêng không liên quan gì đến nhau, phá sản, … )

Lưu ý: các loại bố cáo được chia thành từng phần (tab nội dung) khác nhau, người dùng có thể dễ dàng truy cập từng loại bố cáo. Tổng số kết quả bố cáo được hiển thị bên dưới thể hiện hiện nay, đối với từng loại bố cáo có bao nhiêu bố cáo điện tử của doanh nghiệp đã đăng và còn hiệu lực. Các bố cáo điện tử mới được đăng sẽ hiển thị trên màn hình giao diện ứng dụng bố cáo điện tử và đẩy các bố cáo điện tử đã đăng trước đó xuống dưới (Ví dụ: hình minh họa có tổng số 9.727 bố cáo thành lập mới đã được đăng và còn thời hạn trên Cổng thông tin). Như vậy, những bố cáo điện tử đã đăng trên Cổng thông tin nhưng hết thời hạn đăng tải sẽ không hiển thị trên ứng dụng, người dùng sẽ không xem được các bố cáo này. Các nội dung tiếp theo sẽ hướng dẫn người dùng cách tìm kiếm bố cáo điện tử. 

tư vấn thành lập công ty nhé!Tham khảo thêm những bài viết tại thanhlapcongtyonline để biết thêm cụ thể về dịch vụnhé !

3. TÌM KIẾM BỐ CÁO ĐIỆN TỬ ĐÃ ĐĂNG (CÒN THỜI HẠN ĐĂNG)

Source: https://vvc.vn
Category: Điện Tử

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay