Điều chỉnh Đề án bảo tồn voi Việt Nam

Bảo tồn voi Việt Nam.Điều chỉnh Đề án “ Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam quá trình 2013 – 2020 ” .Ngày 21/5/2013, Thủ tướng nhà nước phê duyệt Đề án ” Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam quy trình tiến độ 2013 – 2020 ” với mục tiêu bảo tồn, tăng trưởng bền vững và kiên cố những quần thể voi hoang dã và voi nhà hiện có ở Việt Nam ; Phục hồi, bảo vệ những nguồn gen động vật hoang dã, thực vật nguy cấp quý và hiếm và đa dạng sinh học trong vùng sinh cảnh của voi. Tăng cường hợp tác thực thi pháp lý, trấn áp những hoạt động giải trí kinh doanh, luân chuyển trái phép ngà và những bộ phận dẫn xuất của voi, góp thêm phần bảo tồn những quần thể voi trong vùng và trên quốc tế .Trong đó, Đề án triển khai những dự án Bất Động Sản bảo tồn quần thể voi hoang dã tại 3 tỉnh : Nghệ An, Đắk Lắk và Đồng Nai. Đề án triển khai từ năm 2013 đến năm 2020 .

Nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 413/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 phê duyệt điều chỉnh Đề án trên.

Bạn đang đọc: Điều chỉnh Đề án bảo tồn voi Việt Nam

Theo điều chỉnh, Đề án trên được thực hiện đến hết năm 2025 và được bổ sung Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Hà Tĩnh, Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Quảng Nam làm dự án thành phần của Đề án, thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025.

Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Quyết định số 763/QĐ-TTg và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Phó Thủ tướng giao những bộ, ngành tương quan theo công dụng, trách nhiệm của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tương hỗ địa phương triển khai có hiệu suất cao Đề án .Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh : Nghệ An, TP Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Quảng Nam liên tục thực thi những tiềm năng, trách nhiệm đã được Thủ tướng nhà nước giao tại Quyết định 413 / QĐ-TTg và Quyết định số 763 / QĐ-TTg, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổng lực trước pháp lý về tác dụng thực thi Đề án tại địa phương ; liên tục kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực thi Đề án tại địa phương ; quản trị, sử dụng những nguồn vốn đúng mục tiêu và hiệu suất cao, đúng lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư công, ngân sách nhà nước và lao lý của pháp lý có tương quan .

Phương Nhi

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay