Di tích lịch sử văn hóa là gì? Giá trị và ý nghĩa của di tích lịch sử văn hóa?

Di tích lịch sử văn hóa truyền thống ( Historical – cultural relic ) là gì ? Những thuật ngữ pháp lý tương quan dịch sang tiếng Anh ? Giá trị và ý nghĩa của di tích lịch sử văn hóa truyền thống ? Một số di tích lịch sử văn hóa truyền thống tại Nước Ta ?

Từ lâu, quốc gia ta đã là một vương quốc mang nhiều giá trị lịch sử dân tộc bản địa hào hùng khi quá khứ đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc cuộc chiến tranh xâm lược để hoàn toàn có thể bảo vệ được nền độc lập như lúc bấy giờ. Chính thế cho nên, những giá trị lịch sử, những di tích lịch sử văn hóa truyền thống có ý nghĩa rất quan trọng so với tất cả chúng ta. Vậy, di tích lịch sử văn hóa truyền thống là gì ? Giá trị và ý nghĩa của di tích lịch sử văn hóa truyền thống ? Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về yếu tố nêu trên.

Căn cứ pháp lý:

 • Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật di sản văn hóa do Văn phòng Quốc hội ban hành.

1. Di tích lịch sử văn hóa là gì?

Nước ta sau bao năm qua nhiều quá trình lịch sử thì những giá trị đọng lại chính là những giá trị lịch sử ngàn năm ghi dấu những công lao, lòng yêu nước của quân và dân ta. Đó cũng coi như những nhân chứng sống cho sự tàn ác của những thế lực thù địch. Theo lao lý của Luật di sản văn hóa truyền thống thì “ Di tích lịch sử – văn hóa truyền thống là khu công trình kiến thiết xây dựng, khu vực và những di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc khu công trình, khu vực đó có giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, khoa học ” Theo đó, di tích lịch sử văn hóa truyền thống chính là những giá trị khu công trình thiết kế xây dựng, kiến trúc thẩm mỹ và nghệ thuật, những khu vực và những di vật, khảo vật, cổ vật, bảo vật vương quốc được thiết kế xây dựng tại những thời kỳ trước đây và còn lưu lại đến giờ đây thuộc khu công trình, khu vực mang giá trị lịch sử văn hóa truyền thống từ rất lâu rồi cho đến lúc bấy giờ. Và hiện này tùy thuộc vào gí trị, ý nghĩa lịch sử … mà chia thành di tích cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu vượt trội của địa phương ; di tích vương quốc là di tích có giá trị tiêu biểu vượt trội của vương quốc ; di tích vương quốc đặc biệt quan trọng là di tích có giá trị đặc biệt quan trọng tiêu biểu vượt trội của vương quốc.

Một số khái niệm liên quan

 • Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác.
 • Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
 • Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học.
 • Di vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
 • Cổ vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học, có từ một trăm năm tuổi trở lên.
 • Bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học.
 • Bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia là sản phẩm được làm giống như bản gốc về hình dáng, kích thước, chất liệu, màu sắc, trang trí và những đặc điểm khác.
 • Sưu tập là một tập hợp các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc di sản văn hóa phi vật thể, được thu thập, gìn giữ, sắp xếp có hệ thống theo những dấu hiệu chung về hình thức, nội dung và chất liệu để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử tự nhiên và xã hội.
 • Thăm dò, khai quật khảo cổ là hoạt động khoa học nhằm phát hiện, thu thập, nghiên cứu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và địa điểm khảo cổ.
 • Bảo quản di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia là hoạt động nhằm phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ làm hư hỏng mà không làm thay đổi những yếu tố nguyên gốc vốn có của di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
 • Tu bổ di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh là hoạt động nhằm tu sửa, gia cố, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 • Phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh là hoạt động nhằm phục dựng lại di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã bị hủy hoại trên cơ sở các cứ liệu khoa học về di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đó.
 • Kiểm kê di sản văn hóa là hoạt động nhận diện, xác định giá trị và lập danh mục di sản văn hóa.
 • Yếu tố cấu thành di tíchlà yếu tố có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, thể hiện đặc trưng của di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 • Bảo tàng là thiết chế văn hóa có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

2. Di tích lịch sử văn hóa theo tiếng Anh là gì?

Di tích lịch sử văn hóa truyền thống được dịch sang tiếng anh như sau : Historical – cultural relic Khái niệm của di tích lịch sử văn hóa truyền thống được dịch như sau : Historical – cultural relic means a construction work, a site and relics, antiques and national treasures of the work, that place has historical, cultural or scientific value.

3. Giá trị và ý nghĩa của di tích lịch sử văn hóa:

Thứ nhất, giá trị của di tích lịch sử văn hóa

Xem thêm: Thủ tục đề nghị xếp hạng di tích

Di tích từ lâu đã là “ tiếng vang ” của quá khứ, khi giá trị đời sống ngày càng được nâng cao, con người dần sống vì quyền lợi cá thể mà quên đi những truyền thống cuội nguồn lịch sử, những ý thức đoàn kết thì những giá trị di tích lịch sử lại càng phải được nâng cao hơn. Một dân tộc bản địa hào hùng của nước ta chỉ được bộc lộ qua những di tích mà từ đó những bạn hữu quốc tế cũng như những thế lực thủ đoạn muốn chiếm nước ta một lần nữa phải nhận ra lịch sử ta trong quá khứ đã là một dân tộc bản địa, hội đồng dân cư yêu nước, có niềm tin đoàn kết cao, là những dẫn chứng lịch sử cho một dân tộc bản địa hào hùng, nhìn vào một di tích lịch sử văn hóa truyền thống người ta hoàn toàn có thể nhận thấy trình độ tăng trưởng trong quá khứ của một dân tộc bản địa, hội đồng dân cư, tìm thấy những giá trị lịch sử của dân tộc bản địa, sau hàng trăm năm hay ngàn năm thì những giá trị này vẫn mãi lưu giữ, không phải ngày càng bị phai nhạt. Cũng vì nhận thức được những giá trị mà di tích lịch sử văn hóa truyền thống mang lại Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương, chủ trương góp vốn đầu tư nguồn lực để dốc lòng bảo vệ, gìn giữ trên khắp cả nước. Một di tích lịch sử văn hóa truyền thống không hề đem ra so sánh hay quy đổi thành tiền hay gia tài khác. Chúng ta không hề lấy con mắt thời này để nhìn xem giá trị này có còn giá trị hay không được, không hề dùng tài lộc hay cho rằng công nghệ tiên tiến lúc bấy giờ văn minh hoàn toàn có thể làm ra được hàng trăm những khu công trình, hay sáng tác ra được những bài ca, hát hay những chiếc áo dài đẹp, mê hoặc, hấp dẫn hơn gấp trăm lần. Trong toàn cảnh tăng trưởng như lúc bấy giờ, quốc tế ngày càng “ phẳng ”, con người dân chạy theo những thứ gọi là “ thường thượng ”, “ gu ” của quốc tế mà dần quên đi hoặc đổi khác, thậm chí còn là đánh mất đi những giá trị có ý nghĩa với quốc gia ta từ hàng nghìn năm nay. Khi quốc tế đang được hiện đại hóa và tăng trưởng hơn thì ngày càng lan tỏa, nhiều văn hóa truyền thống quốc tế gia nhập vào Nước Ta và trở nên phổ quát, thì việc gìn giữ những nét văn hóa truyền thống riêng không liên quan gì đến nhau, nhất là những di tích hữu hình càng trở nên quan trọng hơn khi nào hết. Mỗi một di tích sống sót nó đều có những ý nghĩa riêng tại thời gian đó, trải qua bao nhiêu trắc trở, những lúc khó khăn vất vả mới hoàn toàn có thể được hình thành tổng lực và đến thời kỳ của tất cả chúng ta trách nhiệm là bảo vệ. Đó không chỉ là những bức tượng, ngôi đền cũ kỷ, bài hát đã lỗi thời, hay những chiếc áo dài được may từ những vật liệu đơn thuần mà chúng còn bộc lộ niềm tự hào, tình yêu quê nhà, quốc gia, văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử để có được những giá trị như giờ đây. Chính thế cho nên, di tích lịch sử văn hóa truyền thống chính là những giá trị giúp cho lớp trẻ có cách nhìn đúng đắn so với những nền văn hóa truyền thống được gia nhập vào nước ta. Từ đó, góp thêm phần vào việc gìn giữ giá trị truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, không để “ hòa tan ” trong quốc tế hội nhập lúc bấy giờ.

Hiện nay, trên khắp cả nước ta có rất nhiều những di tích lịch sử văn hóa được lưu giữ và bảo vệ thì vẫn còn những di tích đang chờ được “hồi sinh” ngay lúc này. Nhiều di tích trải thời tiết khắc nghiệt tại một số địa phương đã không thể còn nguyên vẹn, nhiều di tích còn có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, nhiều làng nghề, những giá trị vật chất vô hình như bài chòi, ca kịch đang có xu hướng bị mất đi khi các bạn trẻ ngày này chỉ hứng thú với những nền văn hóa hiện đại, hoặc những chương trình về ca kịch cũng ít được công chiếu.

Theo quan điểm này, Thủ tướng nhà nước đã phê duyệt 1 số ít chương trình tiềm năng tăng trưởng văn hóa truyền thống, trong đó gần đây nhất chính là tiến trình năm nay – 2020 đã đưa ra nhiều nội dung nhằm mục đích tương hỗ tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị những di tích. Chủ trương đã có, mong rằng những cấp, những ngành, nhất là cấp ủy, chính quyền sở tại cùng nhân dân địa phương nơi có di tích đang xuống cấp trầm trọng cần sớm chung tay vào cuộc để những “ diện mạo, hồn cốt ” của tổ tiên, ông cha không bị phai nhòa theo năm tháng. Di tích lịch sử văn hóa truyền thống chính là tiếng vang của quá khứ, là một nhân chứng sống trong những cuộc cuộc chiến tranh bị quân xâm lược đô hộ. Chính thế cho nên, ở bất kể vương quốc nào di tích lịch sử văn hóa truyền thống được giữ gìn và trân quý .

Xem thêm: Phá hoại công trình di tích lịch sử bị xử lý như thế nào?

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay