Bảo trì tiếng Anh là gì? Cụm từ liên quan đến bảo trì tiếng Anh là gì?

Bảo trì là gì?

Bảo trì là hoạt động tu dưỡng, duy trì máy móc ở trạng thái hoạt động bình thường, hoặc sửa chữa các lỗi xảy ra trong quá trình hoạt động của máy móc, đảm bảo máy móc vận hành trơn tru, an toàn trong quá trình làm việc của máy móc. Nhằm đem lại năng suất công việc tốt nhất, góp phẩn bảo vệ môi trường.

Bảo trì là việc làm được sinh ra gắn liền với sự sinh ra của máy móc, công nghệ tiên tiến, ngày càng được chú trọng, bảo vệ khi máy móc thiết bị ngày càng góp mặt nhiều trong đời sống con người, tại mọi yếu tố, mọi khu vực .
Bảo trì là hoạt động giải trí xảy ra theo định kỳ hoạt động giải trí của máy móc theo từng thời hạn cố định và thắt chặt, duy trì đều đặn. Hoạt động bảo dưỡng cũng hoàn toàn có thể xảy ra khi trong quy trình hoạt động giải trí của máy móc đến thời hạn hỏng hóc, hao mòn, hết năng lực hoạt động giải trí. Hoặc hoạt động giải trí bảo dưỡng hoàn toàn có thể xảy ra khi trong quy trình hoạt động giải trí của máy móc xảy ra sự cố, bị hỏng hóc .

Việc bảo trì máy móc thường xuyên đem lại lợi ích tiết kiệm về chi phí, bảo đảm máy móc hoạt động an toàn, có hiệu quả.

>> > Tham khảo : Hạng mục là gì ? Hạng mục tiếng Anh là gì ?

Bảo trì tiếng Anh là gì?

Bảo trì tiếng Anh là Maintenance.

Bảo trì tiếng Anh dịch nghĩa như sau :
Maintenance is the act of keeping machines in good condition by checking or repairing it regularly .
Maintenance is the work that is born in association with the birth of machinery and technology, which is increasingly respected, ensuring that machinery and equipment are increasingly present in the lives of people, in all matters every location .
Maintenance is the activity that occurs periodically the operation of machinery at a fixed time, maintained at regular intervals. Maintenance activities can also occur when during the operation of the machine to the time of failure, wear and out of service. Or maintenance activities may occur when there is a malfunction or failure in the operation of the machine .
Regular maintenance of machines brings cost-saving benefits, ensuring that machines operate safely and efficiently .
>> > Tham khảo : Thủ tục là gì ? Thủ tục tiếng Anh là gì ?

Cụm từ liên quan đến bảo trì tiếng Anh là gì?

– Bảo dưỡng trong tiếng Anh có nghĩa là Maintenance .
– Sửa chữa trong tiếng Anh có nghĩa là Repair .

– Sửa sang trong tiếng Anh có nghĩa là Mend.

– Tu sửa trong tiếng Anh có nghĩa là Fix .
– Bảo trì liên minh trong tiếng Anh có nghĩa là Alliance maintenance .
– Bảo trì liên quân trong tiếng Anh có nghĩa là Coalition maintenance .
– Bảo trì phẩn mềm trong tiếng Anh có nghĩa là Software maintenance .
– Bảo trì máy lạnh trong tiếng Anh có nghĩa là Air conditioning maintenance .
>> > Tham khảo : Khu đô thị tiếng Anh là gì ?

Ví dụ cụm từ thường sử dụng bảo trì tiếng Anh viết như thế nào?

Trong đời sống thường ngày tất cả chúng ta tiếp tục phải thực thi hoạt động giải trí bảo dưỡng cho máy móc, mạng lưới hệ thống. Dưới đây tôi xin liệt kê 1 số ít cụm từ, câu hỏi thường gặp tương quan đến hoạt động giải trí bảo dưỡng :
– Tại sao phải bào trì máy móc liên tục ? – Why maintain machinery regularly ?
– Việc bảo dưỡng máy móc đem lại quyền lợi gì ? – What is the maintenance of the machines ?
– Bảo trì và bảo dưỡng máy móc khác nhau như thế nào ? – What is the difference between maintenance and maintenance of machines ?

– Việc bảo trì máy móc có tiêu tốn nhiều chi phí hay không?- Does machine maintenance cost a lot of money?

– Nếu không triển khai bảo dưỡng máy móc thì gặp phải yếu tố gì ? – What is the problem if I do not perform any machine maintenance ?

– Hoạt động bảo trì giúp ích gì trong vấn đề bảo vệ môi trường?- Maintenance activities do not help in environmental protection issues?

>> > Tham khảo : Thống kê tiếng Anh là gì ?

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Dưỡng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay