84 4 62631999 ext 666

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia là đơn vị thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tổ chức bộ máy của Trung tâm bao gồm:

1. Ban Giám đốc

2. Các phòng chuyên môn

 - Văn phòng;

- Phòng Truyền thông;

- Phòng Hợp tác quốc tế;

- Phòng Chương trình;

- Phòng Đào tạo.

3. Các đơn vị trực thuộc

- Văn phòng khu vực miền Trung tại Đà Nẵng;

- Văn phòng khu vực miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Trang thông tin điện tử và mạng xã hội;

- Các Câu lạc bộ tình nguyện.

- Mạng lưới các tổ chức, Câu lạc bộ, đôi,nhóm tình nguyện miền Trung.

- Mạng lưới các tổ chức, Câu lạc bộ, đôi,nhóm tình nguyện miền Bắc.

- Mạng lưới các tổ chức, Câu lạc bộ, đôi,nhóm tình nguyện miền Nam.

- Mạng lưới các tổ chức, Câu lạc bộ, đôi,nhóm tình nguyện khu vực Tây Nguyên. 

 

FaLang translation system by Faboba