84 4 62631999 ext 666

 

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có chức năng và nhiệm vụ chính:

1. Trực tiếp và phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về chính sách, chủ trương, kế hoạch phát triển hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam; đề xuất các nội dung, kế hoạch phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để chỉ đạo, triển khai tổ chức hoạt động tình nguyện mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Tổ chức hoạt động thông tin và truyền thông, cập nhật, xử lý, xây dựng và phổ biến cơ sở dữ liệu nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tình nguyện; tiếp nhận và phản ánh kết quả hoạt động tình nguyện nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào tình nguyện trong cộng đồng.

3. Xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới tình nguyện trên phạm vi toàn quốc.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng tình nguyện viên và cán bộ quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện.

5. Huy động nguồn lực và điều phối các hoạt động tình nguyện trên phạm vi toàn quốc.

6. Tư vấn, hỗ trợ, phối hợp với các Tổ chức, CLB, đội, nhóm tình nguyện trong hoạt động tình nguyện; tư vấn, hỗ trợ, phối hợp với các Doanh nghiệp trong các hoạt động Trách nhiệm xã hội (CSR). 

7. Tham gia tích cực vào Mạng lưới các tổ chức Tình nguyện quốc tế; xây dựng và thúc đẩy quan hệ đối tác với các tổ chức tình nguyện quốc tế để thúc đẩy các hoạt động tình nguyện song phương và đa phương.

8. Tổ chức tiếp nhận và điều phối các đoàn Tình nguyện viên quốc tế sang hoạt động tại Việt Nam.

9. Phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế khởi xướng và thực hiện các Chương trình, Dự án thúc đẩy sự tham gia của tình nguyện viên để hỗ trợ giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước cũng như góp phần đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. 

10. Kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình, tấm gương điển hình trong lĩnh vực tình nguyện; Tôn vinh, khen thưởng các tổ chức và cá nhân có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam. 

 

FaLang translation system by Faboba